Teologia ogólna roczniki od I do VI  23.03.2019  

Teologia duchowości 

Teologia dogmatyczna 

 

Teologia podyplomowa   23.03.2019

godz. 13.40 do 16.30  Teologia dogmatyczna

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego 30.03.2019

 Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie  

 Poradnictwo rodzinne 

 

Etyka podyplomowa  30.03.2019

Antropologia filozoficzna 

Studium Duchowości Chrześcijańskiej  

wykłady od godz. 17.00-19.30

28.03.2019

1.2. Rola sakramentów w życiu duchowym

11.04.2019

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska  

25.04.2019

1.2 Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka 

09.05.2019 

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska

23.05.2019

1. Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej 

2. Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej

13.06.2019

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska

22.06.2019

Uroczyste zakończenie Msza święta godz. 10.00

18.05.2019   Sympozjum w Warszawie Collegium  Joanneum 

temat: ,,Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania"

wyjazd z Konina godz. 5.45 

Zapraszamy do wysłuchania rozważań  ks Rektora Krzysztofa Pawliny

www.pwtw.pl

dotyczy studentów -absolwentów rokujących obronę pracy magisterskiej wrzesień 2019 

Wszelkie wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej

dostępne są tu: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/  – Do pobrania

informacje pobrane z Rektoratu PWTW

 Egzamin ex universa theologia odbędzie się w Koninie 28.05.2019  godz. 13.00

06.04.2019 godz. 13.00-13.30  spotkanie odnośnie egzaminu ex universa theologia 

Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich jednostek naukowych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Przybyli przedstawiciele ośrodków w Siedlcach, Łowiczu, Drohiczynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku, Koninie i Warszawie.

Witając przybyłych przedstawicieli Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zaprosił do wysłuchania dwóch prezentacji i podjęcia decyzji dotyczących zmian wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel firmy OPteam zaprezentował system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 29.07.2018 r. obligatoryjnie nakłada na uczelnie konieczność wystawiania dokumentów elektronicznych. Po prezentacji i dyskusji postanowiono poprosić firmę o przedłożenie szczegółowej specyfikacji według potrzeb Wydziału.

W drugiej części spotkania dyrektorzy przeszli szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z 20.07.2018r., art. 76 ust.4). Przedstawiciele uczelni poznali procedury zakładania konta oraz badania pracy w systemie antyplagiatowym i oceny jej autentyczności. Jednocześnie zostali zobowiązani do upowszechnienia systemu wśród pracowników reprezentowanych ośrodków.

W zakończeniu spotkania ks. prof. Krzysztof Pawlina omówił kilka bieżących problemów uczelni, zaprosił przybyłych gości na dwa sympozja uczelni oraz zaprezentował niektóre z przyszłorocznych planów nauczania.

Pobrane z  www.pwtw.pl

Plakat 2018

    W nowym roku akademickim zapraszamy na kierunki:

 •    - Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego;

  - Studium Duchowości Chrześcijańskiej;

  - Teologia magisterska (możliwość ubiegania się o stypendia);

  - Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli;

  - Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli;  

   

 W celu złożenia dokumentów zapraszamy do Sekretariatu PWTKonin.

Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

 • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

 • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
 • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
 1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
 2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
 3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
 • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
 • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.