18 maja 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe “Młodzi, wiara i rozeznanie powołania”. Rozpoczęło się ono uroczystą mszą świętą w kościele pokamedulskim, której przewodniczył Wielki Kanclerz PWTW, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Podczas homilii kardynał Nycz podkreślił wagę podtrzymywanej tradycji organizowania wspólnego sympozjum dla wszystkich seminariów i ośrodków afiliowanych do PWTW w Polsce.

W sympozjum uczestniczyli także Studenci oraz Absolwenci Studium Teologii w Koninie.Przywołał też rocznicę urodzin Karola Wojtyły, pokazując na jego przykładzie, jak wiele trudnych wyborów stoi w młodości nawet przed wielkimi postaciami.

Czy Kościół na zawsze utracił młodych ludzi? Czy wysiłki papieży i Światowe Dni Młodzieży to już ostatnia próba pogodzenia Ewangelii z młodością? Nad podobnymi pytaniami zastanawiali się uczestnicy sympozjum na PWT w Warszawie.

We wstępie ksiądz rektor, Krzysztof Pawlina, zwrócił uwagę, że kończy się tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, a Papieski Wydział rozpoczyna sympozjum o rozeznawaniu powołania. Tematyka nawiązuje do zeszłorocznego synodu o młodzieży. „Dziś powołanie zagubiło się w takich określeniach jak samorealizacja, kariera, samospełnienie” – mówił. Wśród przyczyn kryzysu powołania Rektor wymienił nie tylko demografię, sceptycyzm intelektualny wobec wiary, czy negatywny wizerunek Kościoła. „Czy to opisuje w pełni kryzys powołania?” – pytał. „Przedstawię jeszcze jedną przyczynę i nie wiem, czy nie najważniejszą – etos służby. Ktoś, kto nie chce służyć, nigdy powołania nie znajdzie. Kłopot z rozeznaniem powołania wynika z tego, że my nie chcemy służyć. Chcemy służyć, ale tylko sobie” – mówił Rektora ks. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Pobrane ze strony Dziekanatu www.pwtw.pl

Plakat 2018

    W nowym roku akademickim zapraszamy na kierunki:

 •    - Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego;

  - Studium Duchowości Chrześcijańskiej;

  - Teologia magisterska (możliwość ubiegania się o stypendia);

  - Teologia Podyplomowa dla Nauczycieli;

  - Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli;  

   

 W celu złożenia dokumentów zapraszamy do Sekretariatu PWTKonin.

Teologia ogólna roczniki od I do V     25.05.2019 

Pismo Święte (godzina wykładowa 1.2.3)

Teologia duchowości  (godzina wykładowa 4.5)

Teoloogia ogólna rocznik VI  25.05.2019

Teologia duchowości  (godzina wykładowa 4.5)

Teologia podyplomowa    25.05.2019

Pismo Święte  (godzina wykładowa 1.2.3)

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego       25.05.2019

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich (wykłady od godz. 9.00)

Poradnictwo rodzinne 

 Etyka podyplomowa       08.06.2019

Konwersatorium tekstów i literatury etycznej (godzina wykładowa 1-5)

Studium Duchowości Chrześcijańskiej  

wykłady od godz. 17.00-19.30

23.05.2019

1.2 Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka 

13.06.2019

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska

22.06.2019

Uroczyste zakończenie Msza święta godz. 10.00

dotyczy studentów -absolwentów rokujących obronę pracy magisterskiej wrzesień 2019 

Wszelkie wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej

dostępne są tu: https://www.pwtw.pl/studia-niestacjonarne/  – Do pobrania

informacje pobrane z Rektoratu PWTW

 Egzamin ex universa theologia odbędzie się w Koninie 28.05.2019  godz. 13.00

Dnia 26 lutego odbyło się spotkanie dyrektorów wszystkich jednostek naukowych afiliowanych do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Przybyli przedstawiciele ośrodków w Siedlcach, Łowiczu, Drohiczynie, Łodzi, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Radomiu, Białymstoku, Koninie i Warszawie.

Witając przybyłych przedstawicieli Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, zaprosił do wysłuchania dwóch prezentacji i podjęcia decyzji dotyczących zmian wynikających z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciel firmy OPteam zaprezentował system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, która na mocy rozporządzenia MNiSW z dnia 29.07.2018 r. obligatoryjnie nakłada na uczelnie konieczność wystawiania dokumentów elektronicznych. Po prezentacji i dyskusji postanowiono poprosić firmę o przedłożenie szczegółowej specyfikacji według potrzeb Wydziału.

W drugiej części spotkania dyrektorzy przeszli szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z 20.07.2018r., art. 76 ust.4). Przedstawiciele uczelni poznali procedury zakładania konta oraz badania pracy w systemie antyplagiatowym i oceny jej autentyczności. Jednocześnie zostali zobowiązani do upowszechnienia systemu wśród pracowników reprezentowanych ośrodków.

W zakończeniu spotkania ks. prof. Krzysztof Pawlina omówił kilka bieżących problemów uczelni, zaprosił przybyłych gości na dwa sympozja uczelni oraz zaprezentował niektóre z przyszłorocznych planów nauczania.

Pobrane z  www.pwtw.pl

Informacje o praktykach 

*TEOLOGIA  PODYPLOMOWA  DLA  NAUCZYCIELI

PRAKTYKI KATECHETYCZNE (w ciągu dwóch lat studiów) ogółem 70 godzin

Przedszkole (10 godz.) 8 godzin obserwacji i 2 prowadzenia

Szkoła Podstawowa (48 godz. obserwacji i 12 prowadzenia)

I-III – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

IV-VI  – 12 obserwacji + 3 prowadzenia

VII-VIII  lub Gimnazjum 24 obserwacji oraz 6 prowadzenia

w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.

*Praktyki dla  studiów magisterskich o profilu teologiczno-katechetycznym

dotyczące odbywania praktyk katechetycznych (z dn. 2017-10-11)

 • Praktyka jest rozłożona na TRZY ETAPY EDUKACYJNE: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa

* [dopuszczalne są także takie placówki, jak Dom Dziecka, Dom Opieki Społecznej, szkoła przyszpitalna, ośrodek resocjalizacyjny, szkoła specjalna, Miejski Ośrodek Wychowawczy…]

 • Część wprowadzająca do praktyk obejmuje zapoznanie z organizacją oraz planem dydaktycznym i wychowawczym placówki oświatowej, w której odbywa się praktyka (m.in. statut placówki, prawo oświatowe) oraz pracą własną studenta w ramach przygotowania katechezy, co powinno być pisemnie potwierdzone w karcie praktyk, którą studenci wypełniają samodzielnie [Te zajęcia obejmują 20 godzin spośród 180 godzin ].
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 30 godzin LEKCJI PROWADZONYCH w obecności opiekuna plus 30 godzin jako czas na ich omówienie → w sumie 60 godzin.
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest do 50 godzin LEKCJI OBSERWOWANYCH u opiekuna praktyk lub innych nauczycieli plus 50 godzin na ich omówienie → 100 godzin;
 • Sugerowany PODZIAŁ GODZIN PRAKTYK na każdym etapie edukacyjnym:
 1. a) PRZEDSZKOLE: 2 godz. zajęć obserwowanych + 2 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (2+ 2) → 8 godz.;
 2. b) szkoła PODSTAWOWA: 35 godz. zajęć obserwowanych + 20 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (35 +20) → 110 godz.;
 3. c) szkoła PONADPODSTAWOWA: 13 godz. zajęć obserwowanych + 8 godz. zajęć prowadzonych oraz ich omówienie (13+ 8) → 42 godz.
 • OPINIA powinna być wystawiona z każdego etapu praktyk!
 • w dzienniczku adnotacja potwierdzenia  o odbyciu praktyk z wyszczególnieniem daty rozpoczęcie i zakończenia.