Maryja, Matka Boża jest dla nas nie tylko wzorem doskonałego człowieka. „Maryjność” nie ogranicza się jedynie do formuł modlitw czy pieśni czczących Matkę Bożą. Maryja jako pierwsza przyjęła Wcielone Słowo i weszła w relację z Synem Bożym, Jezusem. Jaka była duchowa droga Maryi do pełnego poznania Jezusa? Czego my możemy się nauczyć od Matki Bożej w naszej drodze wiary?

Te i podobne pytania będą stanowiły treść wykładu „Odkrywanie Jezusa. Jak żyć duchowością Maryi?”, który wygłoszą: o dr hab. Michał Legan OSPPE (UPJPII) oraz s. Aleksandra Szyborska PDDM.

Wykład odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie Przedmieście 66).

Na kontynuację cyklu „Duchowość dla Warszawy” zapraszają organizatorzy Akademia Katolicka w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wstęp wolny.

Godziny urzędowania:

soboty wykładowe: godz. 8.00-17.00

kontakt telefoniczny:
  63 249-75-10

  518-014-611 od poniedziałku do piątku godz. 15.00-18.00 

w dniu 03.06.2023 Sekretariat - nieczynny 


PWT plakat2.jpgmaxwidth1920maxheight892 kopia

PWT plakat2.jpgmaxwidth1920maxheight892 kopia

Rozpoczynamy wydawanie nowej serii naukowej – Fontes et Subsidia Theologiae.

 

Akademia Katolicka w Warszawie rozpoczyna wydawanie nowej serii publikacji naukowych – Fontes et Subsidia Theologiae. Powstaje ona przy współpracy z wydawnictwem „Jedność”. Celem serii jest wydawanie publikacji wnoszących wkład do współczesnej debaty w dziedzinie teologii. Seria dzieli się na trzy części:
(1) monografie – podejmujące analizę wybranego szczegółowego zagadnienia lub tematu;
(2) podręczniki – prezentujące w sposób syntetyczny oraz usystematyzowany wybrany dział teologii;
(3) dokumenty i przekłady – stanowiące tłumaczenia istotnych dzieł z zakresu teologii.

W serii ukazały się następujące publikacje:

1. M. Wyrzykowski, Uniwersalny wymiar interpretacji alegorycznej Filona z Aleksandrii, Jedność, Kielce 2023

2. K. Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut, Jedność, Kielce 2023.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem serii oraz bezpłatnego pobierania naszych publikacji ze strony:

https://akademiakatolicka.pl/seriawydawnicza/

Sztuczna inteligencja wywołuje w nas dużo emocji. Upatrujemy w niej narzędzie, które rozwiąże wiele światowych problemów albo – wręcz przeciwnie – doprowadzi do dehumanizacji świata lub przejmie kontrolę nad cywilizacją. Jak jest naprawdę? Pomiędzy tymi skrajnymi opiniami toczyła się dzisiejsza dyskusja na temat możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. Gospodarzem spotkania był tym razem Warszawski Uniwersytet Medyczny z Rektorem, prof. dr hab. n. med. Zbigniewem Gaciongiem, a w dyskusji uczestniczyli ponadto prof. dr hab. Przemysław Biecek (Politechnika Warszawska), dr hab. Jan Borysowski (Zakład Immunologii Klinicznej WUM), o. dr Janusz Pyda OP (Instytut Tomistyczny, AKW).

20230513 112141 komp

Dzień 13 maja br., wyjątkowo zapisze się wielkimi zgłoskami na kartach Studium Teologii w Koninie, gdyż w tym dniu w kościele przy parafii św. Maksymiliana w Koninie, sprawowana była uroczysta Msza Święta ku czci Matki Bożej Fatimskiej, w łączności duchowej z całą społeczności Akademii Katolickiej w Warszawie, która w tych dniach pielgrzymowała na Jasną Górę, aby zawierzyć Matce Bożej - Królowej Polski całą Uczelnię wraz ze wszystkimi ośrodkami zamiejscowymi.

Mszy Świętej koncelebrowanej przez Profesorów, przewodniczył ks. prał. dr Dariusz Kaliński, a homilię wygłosił dyrektor studium ks. dr Rafał Zieliński, który nawiązując do słów Jezusa z Ewangelii: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 18-21), podkreślił, że świadek Chrystusa, którym bez wątpienia ma być absolwent studium, powinien wziąć pod uwagę ważny fakt, że wiarygodność głoszenia Ewangelii będzie kosztować i domaga się ofiary ze swego życia. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do budynku Uczelni, gdzie odbył się egzamin sześciu studentów ostatniego roku studiów „Ex Uniwersa Theologia”. Profesorowie, choć wymagający, musieli uznać, że studenci byli dobrze przygotowani, czego dowodem było pozytywne zdanie wszystkich egzaminów. Dopełnieniem radości był wspólny obiad na Auli bł. Jerzego Popiełuszki.

Pozostaje jedynie czekać na pozytywne wyniki obrony prac magisterskich i uzyskanie tytułu magistra teologii, co dokona się w najbliższym czasie, tj. już 2 czerwca br. na Akademii Katolickiej w Warszawie. Życzymy powodzenia!    

W nawiązując do listu, który Ksiądz Rektor przesłał przed Świętami, zaproszenie na Dzień Modlitwy.W dniu 13 maja Studium Teologii w Koninie, zaprasza na Eucharystię o godz. 10.30 przy parfii św. Mksymiliana w Koninie.

 Włączmy  się w to wspólne dzieło!

W tym dniu grupa studentów przystepuje  do egzaminu ex universa theologia.

godz. 10.30 Msza Święta

godz. 11.30 planowane rozpoczęcie egzaminu

Czcigodni wykładowcy, pracownicy, studenci i absolwenci naszej Uczelni! Akademia Katolicka w Warszawie poza formacją intelektualną troszczy się także o wzrastanie duchowe i społeczne środowiska. Pragniemy łączyć alumnów seminariów duchownych z różnych miejsc Polski oraz studentów świeckich z wielu ośrodków zamiejscowych we wspólnej modlitwie za siebie nawzajem.

Z tego powodu 14 maja, w szóstą Niedzielę Wielkanocną, organizujemy Dzień Modlitwy za studentów i profesorów. Najserdeczniej zapraszamy do współtworzenia tego dnia i zaplanowania w swoim środowisku modlitwy w intencji Uczelni. Jeśli możliwości pozwolą, zapraszamy też do udziału w naszej pielgrzymce oraz do towarzyszenia nam podczas przygotowanych na ten dzień wydarzeń.

Prosimy o duchową łączność albo osobistą obecność (zgłoszenia do wyjazdu na pielgrzymkę autokarem z Warszawy można dokonać telefonicznie w sekretariacie Uczelni).

Do zobaczenia na Jasnej Górze!

Rektor ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina 

 

Dzień Modlitwy w oddziale Konin za studentów i profesorów w  dniu 13 maja, godz. 10.30.