godziny urzędowania:

soboty: (wykładowe) godz. 8.00-17.00

telefon: 518 014 611  (od poniedziałku do piątku godz.15.00-18.00)

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Katolicka w Warszawie

Studium Teologii w Koninie

              

                          Czcigodni Wykładowcy, Studenci, Absolwenci

z wielką radością zapraszam na inaugurację nowego roku akademickiego,

która odbędzie się 30 października 2021 r.

Program uroczystości:

11.00 – Msza Święta w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Koninie
             pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego

12.00 – Uroczysta inauguracja w Auli im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie – ks. dr Rafał Zieliński (Dyrektor AKW ST Konin)
  • immatrykulacja nowych studentów
  • wykład inauguracyjny: ks. prof. dr hab. Andrzej Pryba MSF
    (Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu)
  • wystąpienia Gości
  • zakończenie
  • obiad

                  

                                      W oczekiwaniu na spotkanie i darem modlitwy:

                                                       Ks. dr Rafał Zieliński      

                                                       Dyrektor AKW ST Konin

Stypendia

Informacje dotyczące harmonogramu i procedur ubiegania się przez studentów o pomoc materialną (stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi). Wszystkie wnioski o stypendia wraz z załącznikami zostały udostępnione i można je pobrać ze strony AKW od 1 października

https://akademiakatolicka.pl/sprawy-socjalne/akty-prawne/

Uwaga: proszę używać aktualnych formularzy, dostępnych na naszej stronie. Wnioski na starych formularzach nie będą rozpatrywane.

*wnioski w Koninie należy złożyć DO DNIA 30.10.2021r.

Studia Magisterskie Teologia ogólna 

30.10.2021

godz. 9.00-10.30 Teologia  moralna

godz.11.00 Eucharystia

12.00-13.00 Wykład inauguracyjny  ks. prof. dr hab. A. Pryba MSF

 

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

30.10.2021

godz. 9.00-10.30 Teologia  moralna

godz. 11.00 Eucharystia 

godz. 12.00 Wykład inauguracyjny  ks. prof. dr hab. A. Pryba MSF

 

Etyka Podyplomowa dla Nauczycieli

30.10.2021

godz. 9.00-10.30 Nauczyciel wobec wybranych problemów współczesnej młodzieży

godz. 11.00 Eucharystia 

12.00-13.00  Wykład innauguracyjny ks. prof. dr hab. A. Pryba MSF

 

Drodzy Profesorowie i Studenci!
 
Miło nam poinformować, że kierunek teologia prowadzony na Akademii Katolickiej w Warszawie w rankingu czasopisma “Perspektywy” na 2021 rok uzyskał wysokie siódme miejsce. Ocenie zostało poddanych dwanaście ośrodków teologicznych z całej Polski.
 
Ze szczegółami rankingu można zapoznać się klikając link:

https://2021.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-teologiczne/teologia

pobrane z AKW

 

Z dnia 01 czerwca br. Odwołany egzamin z religioznawstwa za utrudnienia przepraszamy nowy termin będzie ustalony .

      Miło nam poinformować, że czasopismo „Warszawskie Studia Teologiczne” wydawane przez Akademię Katolicką w Warszawie otrzymało 40 punktów w najnowszym wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 9 lutego 2021 r. Władze uczelni gratulują i składają podziękowania całemu zespołowi redakcyjnemu za pracę, dzięki której czasopismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Teologów oraz naukowców reprezentujących dyscypliny pokrewne zachęcamy do publikowania na łamach “Warszawskich Studiów Teologicznych”

Zarządzenie nr 1612020  Rektora Akademii Katolickiej w Warszawiez z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie odbywania praktyk zawodowych.

W związku z wchodzącą w życie 5 grudnia 2020 r.  nowelizacją przepisów. Rozporządzenia Ministra  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela(Dz. U.2019 poz.I450) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -I9 (Dz.U . 2020 poz. 13 89)

do pobrania ze strony Dziekantu: https://akademiakatolicka.pl/zarzadzenie-rektora-akademii-katolickiej-w-warszawie-w-sprawie-odbywania-praktyk-zawodowych/