Godziny urzędowania sekretariatu Studium:

  • czwartki - od 16.30 do 18.00
  • soboty - od 8.30 do 16.30

Forma wykładów:

dwa  czwartki w miesiącu po południu i mają charakter wykładowo-warsztatowy

II zjazd w dniu 26.10.2017r.  

 

 

Sprawy socjalne

Informacje dotyczące otrzymania przez studentów stypendiów:

1.  Socjalnego, 
2.  Dla osób niepełnosprawnych, 
3.  Rektora dla najlepszych studentów; 
do dnia 14.10.2017r.
4.  Zapomogi.

Do 21 października 2017 r.  studenci składają w sekretariacie Konin  wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z pełną dokumentacją do Oddziałowej Komisji Stypendialnej (OKS)o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów.

Posiedzenie Oddziałowej Komisji Stypendialnej  KONIN rozpatrujące złożone wnioski studentów odbędzie się 21 października 2017 r.  

Wszystkie wnioski o stypendia oraz załączniki do nich (m.in. regulamin) są do pobrania na stronie PWTW http://www.pwtw.pl/sprawy-socjalne/akty-prawne/ . [ Uwaga: proszę używać aktualnych formularzy. Wnioski na starych formularzach nie będą rozpatrywane ].

Akty prawne

Pliki do pobrania: na stronie Dziekanatu PWTW

Stypendium socjalne

Stypendium naukowe

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Jednorazowa zapomoga