Ks. Jarosław Grabowski: Ostatnie badania społeczeństwa mówią o postępującym kryzysie wiary. Wielu ludzi jest dziś przekonanych, że wystarczy im ufność pokładana w Bogu, nie zaś zgłębianie prawd wiary. Czy zatem uczelnie katolickie przetrwają?

Ks. prof. Krzysztof Pawlina: Europa kilka razy przechodziła kryzys wiary. Doświadczenie pokazuje, że środowisko akademickie i naukowe jest miejscem, które przechowuje ziarna wiary, ziarna prawdy dla kolejnych pokoleń. Kryzysy wiary się zdarzają, kiedy jednak minie czas burzy i niepokoju, trzeba odbudowywać świat, Kościół, społeczeństwo. Dlatego uczelnie katolickie, w tym również nasza akademia, muszą zrobić wszystko, aby ocalić najcenniejsze wartości wiary.

To prawda, ale czy wystarczy trwać?

To najważniejsze. W czasie wielkiej wędrówki ludów Europa straciła większość starożytnych osiągnięć. Dzięki Kościołowi i klasztorom benedyktyńskim przetrwało jednak wiele cennej nauki, która umożliwiła ponowne ożywienie kontynentu. Misją uczelni jest poszukiwanie prawdy i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Dlatego trwanie, o którym mówimy, nie jest rzeczywistością statyczną.

W Polsce jest kilka wydziałów teologicznych. Czym się wyróżnia Akademia Katolicka? 

Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która oferuje studia teologiczne w systemie blended learning, czyli w formule mieszanej częściowo zdalnie, z kilkoma zjazdami w czasie roku akademickiego. Każdego roku na te studia zapisuje się kilkadziesiąt osób, które nie miałyby możliwości zgłębienia teologii w żaden inny sposób. Najczęściej są to ludzie pracujący, ojcowie i matki rodzin, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, osoby mieszkające poza Warszawą, a nawet za granicą.

Proponujecie coś więcej oprócz teologii?

Oczywiście. Na Akademii Katolickiej można studiować katechetykę, etykę, a od 2 lat działa kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną Ten, również unikatowy w skali kraju, system studiów licencjackich pozwala połączyć misję muzyka kościelnego – np. organisty – z funkcja nauczyciela muzyki w szkole. Obok studiów akademickich prowadzimy też kursy pastoralne roczne – lub dwuletnie, takie jak: Akademia Dziennikarstwa, Studium Małżeństwa i Rodziny, Szkołę Duszpasterzy Młodzieży, Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej i inne. Pełna oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Kto dziś wybiera teologię? Kim są wasi studenci?

Prowadzimy studia niestacjonarne, zajęcia odbywają się najczęściej w soboty, dlatego naszymi studentami są osoby pracujące zawodowo, kształcące się na innych uczelniach bądź spełniające swoje marzenia o poszukiwaniu śladów Boga na ziemi. Często są to ludzie już w sile wieku. Przychodzą na naszą uczelnię, ponieważ spotykają tu życzliwych i kompetentnych wykładowców, miłą administrację, poznają ludzi, z którym jak to się  mówi – jest im po drodze. Nie bez znaczenia jest także fakt, że nasze czesne należy do najniższych w kraju.

Co nowego uczelnia zaproponuje w nadchodzącym roku akademickim?

Po raz pierwszy w tym roku otwieramy kurs zatytułowany „Sztuka bycia katechetą”. Jest to propozycja dla osób, które już wykonują ten zawód. Kurs składa się z zajęć wykładowych i warsztatów. Będzie obejmował kilka bloków tematycznych sztuka dobrego mówienia, sztuka widzenia i widzenie sztuki, sztuka interpretowania kontrowersyjnych faktów z historii Kościoła oraz sztuka bycia z innymi. Ukończyć studia katechetyczne to podstawa, ale być dobrym katechetą to sztuka. I właśnie jej chcemy nauczyć. Tyle jest dziś utyskiwań na katechezy. Akademia Katolicka wychodzi naprzeciw tym problemom. Każdy, kto chce być kompetentny w swoim zawodzie, kończy stosowne kursy, dokształca się. Jednoroczny kurs „Sztuka bycia katechetą” wpisuje się w proces doskonalenia zawodowego.

Katecheci nie mają dziś łatwego życia, to fakt. Jednak kolejnym problemem jest brak nauczycieli etyki…

Już drugi rok zapraszamy na podyplomowe studia z etyki. Trwają one trzy semestry. Zdobycie tego dyplomu uprawnia nauczycieli do prowadzenia zajęć z etyki w polskich szkołach Wielu nauczycieli poszukuje dodatkowych studiów, które pozwolą im uzupełnić ich nauczycielski etat. Dlatego nasza propozycja może się przydać osobom, które poświęcają swoje życie wychowaniu dzieci i młodzieży.

Wśród ofert edukacyjnych na Akademii Katolickiej moją uwagę zwróciła ,,Teologia dla zabieganych”. Czy ,,zabiegani” mają czas na studiowanie?

To dwuletni kurs teologiczny – w praktyce jedna sobota w miesiącu. Podczas tego kursu najciekawsi wykładowcy teologii prezentują wybrane zagadnienia z tej dziedziny. Naszym celem jest zainteresowanie jak największej liczby osób tajemniczym pięknem teologii. Ponadto, nie będąc pełnowymiarowym studentem uczelni, uzyskuje się dostęp do niezwykle ciekawych wykładów, kompetentnych wykładowców, którym można zadać nurtujące ludzi pytania. Bywa też, że ten kurs zachęca słuchaczy do podjęcia potem regularnych studiów. Podobną rolę pełni dwuletnia Szkoła Biblijna. Zainteresowanie Biblia nigdy nie maleje, szczególnie, gdy słowo Boże jest przybliżane językiem bliskim sercu ludzi wierzących.

Z wypowiedzi Księdza wynika, że owo trwanie, o którym mówiliśmy na początku, jest w rzeczywistości bardzo dynamicznym procesem poszukiwania mądrości i wiary…

Pewnie nie byłoby to możliwe, gdy by nie wspólna modlitwa pracowników i studentów uczelni. Wydłużona przerwa obiadowa umożliwia udział w Eucharystii. Wykłady zaczynają się i kończą modlitwą. Czasem organizujemy wspólne pielgrzymki. Nawet na korytarzu, gdy się czeka na egzamin, można złapać za rękaw któregoś z przechodzących kapłanów i poprosić o błogosławieństwo. W naszym rozumieniu bowiem teologia to nie tylko wykłady. Teologia to mądrość życia. Ⓒ  Wywiad dla tygodnika Niedziela nr 38/18/09/2022

pobrane akademiakatolicka.pl 

Sekretariat AKW oddział Konin

w  miesiącu wrześniu czynny w dniach:

06.09.br godz. 13.00 do 17.00

07.09.br godz. zmiana godziny 14.15 do  15.30    oraz 16.30 do 18.00

13.09.br godz. 15.00 do 18.00

16.09.br godz. 15.00 do 17.00

24.09.br godz. 10.00 do 13.00

wszelkie zmiany godzin urzędowania umieszczane są na bieżąco. 

 

ul. św. Maksymiliana 2
62-510 Konin 

tel. 518-014-611
email: pwtkonin@o2.pl

 

Konto: Bank Pekao S.A. I O. w Koninie 

70 1240 1415 1111 0010 6984 4956

 

Rekrutacja

 15  czerwca 2022 –  24 września 2022

 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia 

24 września 2022 r. w godz. 11.00-13.00 

 

 

AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

Akademia Katolicka w Warszawie

Z SIEDZIBĄ W KONINIE

Funkcjonuje od Roku Akademickiego 1994/1995

Nabór na STUDIA 

w Roku Akademickim 2022/2023

Oferta edukacyjna:

 • Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne 
 • Podyplomowe Studia z Etyki dla Nauczycieli 
 • Studia magisterskie Filozoficzno-Teologiczne
 • Studium Duchowości Chrześcijańskiej 
 • Studium Małżeństwa i Rodziny 

 

Studia Teologiczne z przygotowaniem  

pedagogiczno-katechetycznym

 

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

 • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

 • Co oferujemy?

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia teologiczne trwające 6 lat. Studia kończą się egzaminem z całej teologii (ex universa theologia) oraz egzaminem magisterskim.

 • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

wykłady w soboty godz. 8.40 -16.30

 

PODYPLOMOWE STUDIA  TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

 • Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe Studia Teologiczno – Katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności

 z zakresu przedmiotów teologicznych i pedagogicznych.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności

z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu

 z teologią, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii.

 • Czas trwania studiów:

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich oraz godzin na platformie. Obejmują  870 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk zawodowych.

 • praktyki katechetyczne – 120 godzin;
 • praktyki w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin
 • wykłady w soboty godz. 8.40 -16.30
 • Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

 • Sylwetka absolwenta

Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich, w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

PODYPLOMOWE  STUDIA Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI

A. Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających ponadto wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania w szkole.

Akademia Katolicka w Warszawie oferuje studia podyplomowe na kierunku etyka dla nauczycieli. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich etapach edukacji.

B. Czas trwania studiów

Studia trwają III semestry (270 h godzin wykładowych oraz 90 h praktyk w szkole). Studia kończą się dyplomem ukończenia Studium.

Wykłady w soboty godz. 8.40 -16.30

 

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

 

Akademickie studium warsztatowo-wykładowe obejmujące zagadnienia dotyczące tworzenia relacji i budowania duchowości małżeńsko-rodzinnej. 

Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowoych, elementy bioetyki i biomedyki życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa, płci, psychoprofilaktyka uzależnień, kurs rozpoznawania płodności, umiejętności pracy z grupą i wiele innych.

Forma warsztatowa pozwoli na rozwój własny oraz nabycie konkretnych umiejętności pracy grupą.

Korzyści dla uczestników:

 • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
 • poprawa efektywności komunikacji
 • głębsze zrozumienie potrzeb własnych i innych
 • zdobycie narzędzi radzenia sobie w krysyzie
 • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
 • rozwój wiedzy o prowadzeniu życia duchowego
 • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
 • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II
 • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób, które oprócz nabycia i pogłębienia kompetencji i formacji własnej, są otwarte na możliwość włączenia się w jakąś formę zaangażowania w Kościele, np. związaną z przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa (uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też praca w poradni rodzinnej)

Zajęcia będą miały formę warsztatową, wykładową i konwersatoryjną. 

Będą się odbywać o.k. dwa razy w miesiącu w soboty przez cztery semestry. (godz.8.40-16.30)

 

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 • Dlaczego duchowość?

Duchowość chrześcijanina to głębia życia opartego o Ewangelię, piękno wypływające ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności. Troska o własną duchowość staje się naszym stałym obowiązkiem. Życie nasze jest życiem duchowym, bo otwarte na działanie i inspiracje Ducha Świętego. Zasadnicza kwestia to jak świadomie i z uwagą pielęgnować dar Bożego życia w sobie: jak je rozwijać i nie pozwolić, aby w nas zamierało.

 • Co oferujemy?

W nowym roku akademickim proponujemy naszym Słuchaczom nową formułę spotkań i zajęć dotyczących duchowości. Otwieramy Szkołę Duchowości Chrześcijańskiej. Ma być dla nas pomocą, abyśmy uczyli się odkrywać głębię własnego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Tak przeżywać je na co dzień, by się nim cieszyć, by owocowało dla nas i dla innych.

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej swój program realizuje w cyklu dwuletnim, łącznie 4 semestry.

Bogaty program tematyczny obejmuje kwestie antropologii chrześcijańskiej, czyli zagadnienia dotyczące człowieka i jego rozwoju, budowania wzajemnych relacji i przeżywania komunikacji z innymi.

Drugi wymiar to kwestie wprost z teologii duchowości, czyli rozwój duchowy, drogi i dynamika wewnętrznego wzrastania człowieka, odkrywanie modlitwy i sakramentów, by liturgia Kościoła stawała się liturgią życia, a życie drogą do Boga.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, teologowie duchowości, bibliści, kompetentni pod względem wiedzy i mający głębokie doświadczenie modlitwy chrześcijańskiej oraz specjaliści od komunikacji międzyludzkiej.

 • Dla kogo? (profil kandydata)

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych Słuchaczy: świeckich, siostry zakonne, duchownych, wszystkich, którzy pragną odnowić i pogłębić swoje życie duchowe.

 • Co po Szkole? (profil absolwenta)

Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej jest pomocą na drodze własnego duchowego wzrostu i dojrzewania. Absolwent po ukończeniu Szkoły powinien pogłębić swoją wiedzę z zakresu antropologii, wiedzy o człowieku i duchowości chrześcijańskiej. Powinien otrzymać gruntowne przygotowanie, które będzie mógł wykorzystać w pracy w charakterze kierownika duchowego oraz do szeroko pojętej pracy formacyjnej, czy to w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego, czy też w parafiach, jako lider ruchów i stowarzyszeń katolickich i animacji życia duchowego.

 • Formawykładów

Zajęcia odbywają się w poszczególne czwartki ( 2 i 4)   roku akademickiego po południu,

 w godz. 16.00-19.30 . Mają charakter wykładowy. Na każde spotkanie składają się dwa wykłady.

 

Wszelkich informacji udziela SEKRETARIAT

 z siedzibą w  Koninie. 

ul. św. Maksymiliana 2, 62-510 Konin
Telefon: 63/ 249 75 10;

kom. 518-014-611 (godz. 15.00-18.00)

strona: www.pwtkonin.pl

formularze do wypełnienia  w zakładce  Do pobrania 

oraz w godzinach urzędowania Sekretariatu 

Termin składania dokumentów - do 24 września 2022

 

Rekrutacja

 15  czerwca 2022 –  24 września 2022

 

 AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

STUDIUM TEOLOGII W KONINIE

STUDIA NIESTACJONARNE

 

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Okazanie dowodu osobistego i wypełnienie formularza weryfikacji osoby.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata rekrutacyjna 50zł
 • Deklaracja płatności za studia (dokument dostępny w Sekretariacie)
 • Czas trwania studium - 4 semestry - dwie soboty w miesiącu (wykłady od 8.40-16.30)

Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie! 

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(wykłady otwarte  2 razy w miesiącu w czwartki godz. 17.00-19.30 )

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Okazanie dowodu osobistego i wypełnienie formularza weryfikacji osoby.
 • Opinia księdza Proboszcza (nie dotyczy osób duchownych i konsekrowanych)
 • Jedno  zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna 50zł
 • Deklaracja płatności za studia (dokument dostępny w Sekretariacie)
 • Czas trwania studium - 3 semestry (1,5 roku)

Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie! 

 

PODYPLOMOWE STUDIA

TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE 

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Okazanie dowodu osobistego i wypełnienie formularza weryfikacji osoby.
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Opinia księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata rekrutacyjna 50zł
 • Deklaracja płatności za studia (dokument dostępny w Sekretariacie)
 • Czas trwania studium - 4 semestry -wykłady w soboty od godz.  8.40-16.30

Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie! 

PODYPLOMOWA ETYKA DLA NAUCZYCIELI 

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Okazanie dowodu osobistego i wypełnienie formularza weryfikacji osoby.
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Opinia księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia 
 • Opłata rekrutacyjna 50zł
 • Deklaracja płatności za studia (dokument dostępny w Sekretariacie)
 • Czas trwania studium - 3 semestry 
 • Dwie/trzy soboty w miesiącu (wykłady od 8.40-16.30)
 • Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie! 

 

STUDIA MAGISTERSKIE 

TEOLOGIA OGÓLNA 

z przygotowaniem Pedagogiczno-Katechetycznym 

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
 • Ankieta personalna
 • Życiorys
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Opinia Księdza Proboszcza 
  • Zdjęcia (2 szt.) + 1 zdjęcie w wersji elektronicznej, minimalny rozmiar zdjęcia to 300x375px;  format:jpg; png; plik zdjęcia podpisany Nazwisko_Imię (bez polskich znaków) zdjęcie należy wysłać na e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Okazanie dowodu osobistego i wypełnienie formularza weryfikacji osoby.
 • Opłata rekrutacyjna – 85 zł + opłata za ELS (Elektroniczną Legitymację Studencką) – 22 zł
 • Deklaracja płatności za studia (dokument dostępny w Sekretariacie)
 • Czas trwania studiów 6 lat (wykłady w soboty godz. 8.40-16.30)

Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie! 

PWT plakat2022 1 kopia min

STUDENCI KONIN NA FESTIWALU TEOLOGICZNYM 

Popołudniowa konferencja w sobotę, 7 maja, trzeciego dnia Teologicznego Festiwalu dotyczyła ewangelizacji przez środki masowego przekazu, zwłaszcza przez Internet. Czy internetowe głoszenie nie sprawia, że wiara jest również wirtualna? Czy są faktyczne owoce takiego głoszenia? Jakie są zagrożenia w tym związane? Te i podobne pytania zostały podjęte w debacie, którą prowadziła redaktor Weronika Kostrzewa. W dyskusji wzięli udział: dr Agata Rujner („Prawie morały”), o. Tomasz Grabowski OP (dominikanie.pl), ks. Teodor Sawilewicz („Teobańkologia”). Na początku prelegenci zaprezentowali własne rozumienie i cel działalności ewangelizacyjnej w Internecie. Agata Rujner zauważyła, że Internet jest taką „amboną”, która pozwala spojrzeć na wiele wydarzeń z perspektywy spotkania z Jezusem (jak Zacheusz z sykomory), pozwala „zdobywać” ludzi dla Jezusa. Działanie w sieci, według dr Agaty, ma na celu podprowadzać do spotkania z Bogiem w realnej wspólnocie Kościoła.

Ks. Teodor postrzega siebie jako „zarządcę” Bożego dzieła. W Internecie są konieczne trzy wartości: miłość pasterska, ewangelizacja i dobra jakość. Zdarza się jednak często, iż księża youtuberzy są postrzegani jako osoby kontrowersyjne w Kościele. Jednak na podstawie ankiet można stwierdzić, że ewangelizacja w sieci prowadzi wielu ludzi do pogłębienia ich wiary i praktyk religijnych.

O. Tomasz zauważył, że o ile w przeszłości Kościół był mecenasem kultury, nauki i sztuki, o tyle obecnie musi przyjąć warunki innych, algorytm youtuba, czy inne zależności. Obecność zakonników w Internecie, stwierdził dominikanin, motywuje jedynie fakt, iż są tam ludzie, którym trzeba głosić Chrystusa. Prawdziwe życie nie toczy się jednak na youtubie, ale w realu.

W dalszej części debaty internetowi ewangelizatorzy dyskutowali na temat „katolickiego imprimatur”, które miałoby chronić „wirtualną ambonę” przed współczesnymi herezjami. Odpowiadano na pytanie o skutki wirtualnej ewangelizacji w życiu ludzi, oraz przyglądano się obecnym w takim głoszeniu zagrożeniom (np. niewłaściwe treści, skupienie się na „klikalności”, podejmowanie i promowanie toksycznych tematów, narcyzm, zbyt emocjonalne podejście do wirtualnej działalności). Na koniec debaty uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania własnych pytań prelegentom.


Galeria w krótce. 

akademiakatolicka.pl

STUDENCI KONIN NA FESTIWALU TEOLOGICZNYM 

7 maja, sobota, to już trzeci dzień Warszawskiego Festiwalu Teologii, dzień dedykowany specjalnie studentom Akademii – klerykom Warszawskiego Seminarium i tych afiliowanych, studentom świeckim z Warszawy i tym zamiejscowym. To dzień, kiedy raz do roku zjeżdżają się wszyscy na święto uczelni. Po uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem J.E. Kardynała Kazimierza Nycza, studenci i profesorowie Akademii mogli uczestniczyć w pierwszej przedpołudniowej konferencji, która dotyczyła problemu przekazu wiary w rodzinach: „Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę w rodzinie?”. Temat ten podjęli: ks. prof. Romuald Jaworski (UKSW), psycholog i psychoterapeuta oraz dr Szymon Grzelak, również psycholog, a konferencję moderował ks. dr Marcin Szczerbiński (AKW). „Naturalna transmisja wiary dziś jakby nie wydarzała się w rodzinie. Rodzice proszą o pomoc. Co zrobić?” – tym problemem podzielił się na wstępie ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej.

 

Jak co roku w terminie majowym Akademia Katolicka w Warszawie organizuje sympozjum dla studentów naszej uczelni, także podejmujących naukę w ośrodkach afiliowanych. Tym razem wydarzenie to miało miejsce w ramach Warszawskiego Festiwalu Teologicznego, a zostało zainaugurowane o godz. 9.30. w kościele seminaryjnym przy Karkowskim Przedmieściu 52/54 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza naszej uczelni. W eucharystii koncelebrowanej uczestniczył także Ordynariusz Warszawsko-Praski, Ks. Biskup Romuald Kamiński.

https://akademiakatolicka.pl/