Egzamin magisterski odbędzie się w dniu 18.06.2018r

godz. 15.00