*Teologia ogólna (rocznik I, II, III, IV, V sala nr 2 )

20.10.2018   Teologia fundamentalna

Teologia ogólna (rocznik VI) 20.10.2018  Pedagogika rodziny  sala nr 4 budynek C

*Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 

20.10.2018  sala nr 1

Konflikty i kryzysy w małżeństwie

Poranictwo rodzinne 

*Teologia podyplomowa (rok I,II)

20.10.2018  sala nr 2

Teologia fundamentalna

*Etyka podyplomowa

20.10.2018  sala nr 3 budynek C

Etyka życia społecznego

 *Studium Duchowości Chrześcijanskiej 

wykłady od 17.00-19.30

1. 17.00-18.10

2. 18.20-19.30

25.10.2018

Życie modlitwy dorosłego człowieka

Duchowość franciszkańska