*Etyka podyplomowa dla nauczycieli  23.02.2019

Dydaktyka etyki 

*Teologia ogólna I-VI  23.02.2019  

Historia filozofii 

*Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 02.03.2019   

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

Poradnictwo rodzinne

*Teologia podyplomowa 09.03.2019 

Pismo Święte

Teologia dogmatyczna

*Studium Duchowości Chrześcijańskiej  21.02.2019

Zarys teologii duchowości

Rola sakramentów w życiu duchowym