15.12.2018 - Spotkanie opłatkowe 

27-28 lutego 2019 XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne 

Rodzina.Wychowanie.Sens 

18.05.2019 Sympozjum naukowe