Teologia ogólna roczniki od I do V     25.05.2019 

Pismo Święte (godzina wykładowa 1.2.3)

Teologia duchowości  (godzina wykładowa 4.5)

Teoloogia ogólna rocznik VI  25.05.2019

Teologia duchowości  (godzina wykładowa 4.5)

Teologia podyplomowa    25.05.2019

Pismo Święte  (godzina wykładowa 1.2.3)

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego       25.05.2019

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich (wykłady od godz. 9.00)

Poradnictwo rodzinne 

 Etyka podyplomowa       08.06.2019

Konwersatorium tekstów i literatury etycznej (godzina wykładowa 1-5)

Studium Duchowości Chrześcijańskiej  

wykłady od godz. 17.00-19.30

23.05.2019

1.2 Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka 

13.06.2019

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska

22.06.2019

Uroczyste zakończenie Msza święta godz. 10.00