Teologia ogólna roczniki od I do VI  23.03.2019  

Teologia duchowości 

Teologia dogmatyczna 

 

Teologia podyplomowa   23.03.2019

godz. 13.40 do 16.30  Teologia dogmatyczna

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego 30.03.2019

 Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie  

 Poradnictwo rodzinne 

 

Etyka podyplomowa  30.03.2019

Antropologia filozoficzna 

Studium Duchowości Chrześcijańskiej  

wykłady od godz. 17.00-19.30

28.03.2019

1.2. Rola sakramentów w życiu duchowym

11.04.2019

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska  

25.04.2019

1.2 Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka 

09.05.2019 

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska

23.05.2019

1. Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej 

2. Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej

13.06.2019

1.2. Maryja a duchowość chrześcijańska

22.06.2019

Uroczyste zakończenie Msza święta godz. 10.00