zmartwychwstanie-jezusa-komentarze-liturgiczny

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,
[…] nas, umarłych na skutek występków,
razem z Chrystusem przywrócił do życia (Ef 2,4n)

 Niech Zmartwychwstały Chrystus, który przywraca nas do życia, wypełnia paschalną radością
uroczyste dni wielkanocne i pozostanie nieustanną nadzieją Paschy wieczystej.

ks. dr Rafał Zieliński 

Dyrektor