Teologia ogólna-katechetyka

26.10.2019   Historia Kościoła 

Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe

26.10.2019   Historia Kościoła

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinne 

26.10.2019   Psychologia małżeństwa i rodziny 

 

Studium Duchowości Chrześcijańskiej

24.10.2019r.   Życie modlitwy człowieka dorosłego