Studium Teologii w Koninie

przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
Collegium Joanneum