86978259 2289744891334240 8939026639010922496 oPo raz XX w Kazmierzu Biskupim z inicjatywy ks. prof. Andrzeja Pryby (MSF) odbyło się sympozjum naukowe pt.: "Afirmacja życia dziś", które zostało zainaugurowene uroczystą Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa. Po wspólnej modlitwie zebranych Gości przywitał w auli Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim Wiceprowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny ks. Andrzej Tron, który zauważył, że każdy czyn winien byc poprzedzony przez intelektualny namysł. Część naukowa sympozjum została podzielona na poszczególne sesje, w czasie których zaproszeni Prelegenci z różnych punktów (filozoficznego, teologicznego, medycznego, prawnego) widzenia przedstawiali szeroko rozumianą tematykę "życia". Tradycyjnie drugą sesję naukową prowadził Dyrektor PWTKonin ks. dr Rafał Zieliński, ciesząc się z licznej obecności studentów naszej Uczelni. W drugim dniu sympozjum ("tłusty czwartek"), nie mogło zabraknąć ciekawych rozmów i wymiany myśli przy "słodkim poczęstunku", jednak najważniejsze były świadectwa osób, które służą życiu, szczególnie w rodzinach zastępczych i ośrodkach adopcyjnych. Bogu niech będa dzięki!