Stypendia

Informacje dotyczące harmonogramu i procedur ubiegania się przez studentów o pomoc materialną (stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów, zapomogi). Wszystkie wnioski o stypendia wraz z załącznikami zostały udostępnione i można je pobrać ze strony AKW od 1 października

https://akademiakatolicka.pl/sprawy-socjalne/akty-prawne/

Uwaga: proszę używać aktualnych formularzy, dostępnych na naszej stronie. Wnioski na starych formularzach nie będą rozpatrywane.

*wnioski w Koninie należy złożyć DO DNIA 30.10.2021r.