20230513 112141 komp

Dzień 13 maja br., wyjątkowo zapisze się wielkimi zgłoskami na kartach Studium Teologii w Koninie, gdyż w tym dniu w kościele przy parafii św. Maksymiliana w Koninie, sprawowana była uroczysta Msza Święta ku czci Matki Bożej Fatimskiej, w łączności duchowej z całą społeczności Akademii Katolickiej w Warszawie, która w tych dniach pielgrzymowała na Jasną Górę, aby zawierzyć Matce Bożej - Królowej Polski całą Uczelnię wraz ze wszystkimi ośrodkami zamiejscowymi.

Mszy Świętej koncelebrowanej przez Profesorów, przewodniczył ks. prał. dr Dariusz Kaliński, a homilię wygłosił dyrektor studium ks. dr Rafał Zieliński, który nawiązując do słów Jezusa z Ewangelii: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15, 18-21), podkreślił, że świadek Chrystusa, którym bez wątpienia ma być absolwent studium, powinien wziąć pod uwagę ważny fakt, że wiarygodność głoszenia Ewangelii będzie kosztować i domaga się ofiary ze swego życia. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do budynku Uczelni, gdzie odbył się egzamin sześciu studentów ostatniego roku studiów „Ex Uniwersa Theologia”. Profesorowie, choć wymagający, musieli uznać, że studenci byli dobrze przygotowani, czego dowodem było pozytywne zdanie wszystkich egzaminów. Dopełnieniem radości był wspólny obiad na Auli bł. Jerzego Popiełuszki.

Pozostaje jedynie czekać na pozytywne wyniki obrony prac magisterskich i uzyskanie tytułu magistra teologii, co dokona się w najbliższym czasie, tj. już 2 czerwca br. na Akademii Katolickiej w Warszawie. Życzymy powodzenia!