KIERUNKI STUDIÓW NA PWTW W KONINIE:

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry;
 • Dla kogo jest Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego? (profil kandydata/ki)

   "Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: z nich zaś największa jest MIŁOŚĆ" (1Kor 13,13). Czym jest prawdziwa miłość? Czy relacja małżeńska wymaga zaangażowania? Jak rozmawiać o problemach w małżeństwie i rodzinie? Czy Kościół pomaga małłżonkom w realizacji ich powołania? Odpowiedź na te i podobne pytania możesz uzyskać na Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego, które przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać tajniki miłości pomiędzy mężczyną i kobietą, której towarzyszy Boże błogosławieństwo. Nie jest wymagane wykształcenie wyższe!

 • Przedmioty:

A. Wykłady, np:

- PISMO ŚWIĘTE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

- KONFLIKTY I KRYZYSY W MAŁŻEŃSTWIE

- PSYCHOLOGIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 

- NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

- ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO

- DUSZPASTERSTWO RODZIN

B. Warsztaty:

- DIALOG W MAŁŻEŃSTWIE

- ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW MAŁŻEŃSKICH

- KOMUNIKACJA Z NASTOLATKIEM

- PSYCHOPROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

C. PRAKTYKI W PORADNI RODZINNEJ  

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 • Czas trwania: 1,5 roku,3 semestry (dwa razy w miesiącu - czwartki);
 • Godziny wykładowe: 17.00 - 19.30 (w tym 10 min. przerwa od 18.10 do 18.20)
 • Przedmioty:

- Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej 

- Biblijni bohaterowie wiary 

- Ikona jako wizualizacja Biblii 

- Zarys teologii duchowości 

- Świętość jako powołanie do wzrostu w wierze 

- Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka 

- Życie modlitwy człowieka dorosłego

- Duchowość franciszkańska

- Duchowość karmelitańska 

- Stowarzyszenia i ruchy charyzmatyczne

- Rola sakramentów w życiu duchowym 

- Maryja a duchowość chrześcijańska 

 • Dla kogo jest Studium Duchowości? (profil kandydata/ki)

Duchowość chrześcijańska - czym tak naprawdę ona jest? Czy człowiek potrzebuje duchowości? Szukasz odpowiedzi na pytanie: czym jest świętość? Pragniesz czerpać ze źródeł, które proponuje Kościół? Nowy kierunek - Studium Duchowości Chrześcvijańskiej umożliwia uczestniczenie w wykładach dotyczących człowieka i jego powołania do wzrostu w wierze, tak aby swoje życie oprzeć na trwałym fundamencie. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek i wykształcenie!!! Możliwy jest częściowy udział w zajęciach, w zależności od dysponowania czasem i indywidualnych zainteresowań studenta.

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

  

TEOLOGIA PODYPLOMOWA

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry;
 • Dla kogo jest Teologia Podyplomowa? (profil kandydata/ki)

    Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy nauczyciela religii. Studia obejmują w nabycie odpowiedniej wiedzy teologicznej (480 godzin), katechetycznej (120 godzin) i kompetencji (70 godzin praktyk), aby nauczać religii w szkole. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 • Przedmioty:

A. Wykłady teologiczne:

- Stary Testament

- Nowy Testament

- Teologia fundamentalna

- Teologia moralna

- Teologia pastoralna

- Teologia duchowości

- Teologia liturgii

- Historia Kościoła

- Prawo Kanoniczne

- Katolocka Nauka Społeczna

B. Wykłady katechetyczne:

- Katechetyka dzieci i młodzieży

- Katechetyka materialna i szczegółowa

- Dydaktyka

- Emisja głosu

C. Praktyki:

- 70 godzin (przedszkole, szkoła podstawowa)

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

ETYKA PODYPLOMOWA 

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry
 • Dla kogo jest etyka podyplomowa? (profil kandydata/ki)

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających wykszytałcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania w szkole. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. 

 • Przedmioty:

- Podstawy filozofii

- Wstęp do etyki ogólnej 

- Główne systemy etyczne

- Filozofia-etyka-religia

- Antropologia filozoficzna

- Wybrane zgadnienia bioetyczne

- Etyka życia społecznego

- Dydaktyka etki w szkole

- Konwersatorium tekstów i literatury etycznej

 • Rekrutacja - patrz zakładaka "REKRUTACJA"

 TEOLOGIA - SPECJALNOŚĆ OGÓLNA I KATECHETYCZNA

 • Czas trwania: studia magisterskie - 6 lat;
 • Opis studiów:

  Studia przeznaczone są dla osób świeckich, jak też życia konsekrowanego, które chcą pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie oraz świadomie realizować swoje powołanie życiowe. Absolwenci uzyskują tytuł magistra teologii oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych. Proponujemy specjalności: ogólna lub katechetyczna.

 • Przedmioty:

A. Przedmioty filozoficzne, np.:

- Historia filozofii

- Antropologia

- Metafizyka

B. Przedmioty teologiczne, np.:

- Stary i Nowy Testament

- Teologia dogmatyczna

- Teologia moralna

- Teologia pastoralna

- Teologia duchowości

- Teologia liturgii

- Prawo Kanoniczne

- Katechetyka

C. Przedmioty dodatkowe:

- Lektoraty

- Technologia informacyjna

- Seminaria naukowe

D. Praktyki katechetyczne

 • Rekrutacja - w zakładce "REKRUTACJA"