AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

STUDIUM TEOLOGII W KONINIE

 STUDIA NIESTACJONARNE

OFERTA EDUKACYJNA: 

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry;
 • Dla kogo jest Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego? (profil kandydata/ki)

   Dziś wiele małżeństw nie radzi sobie z problemami codziennego życia, z konflitkami, popadając w kryzysy, które coraz częsciej prowadzą do rozwodów cywilnych! Jak pomóc małżonkom? Jak rozwijać miłość małżeńską? Jak radzić sobie z konfliktami? Dlaczego Eucharystia i spowiedź są tak ważne? Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi? Na takie pytania wspólnie szukamy odpowiedzi na Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego. Nie jest wymagane wykształcenie wyższe!

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 • Czas trwania: 1,5 roku,3 semestry (dwa razy w miesiącu - czwartki);
 • Godziny wykładowe: 17.00 - 19.30 (w tym 10 min. przerwa od 18.10 do 18.20)
 • Dla kogo jest Studium Duchowości? (profil kandydata/ki)

Czym jest duchowość chrześcijańska? Jak pogłebić życie religijne? Czym są zagrożenia duchowe? Czy świętość zarezerwowana jest tylko dla nielicznych? Jeśli szukasz odpowiedzi na takie pytania i pragniesz czerpać ze źródeł, które proponuje Kościół, to zapraszamy na Studium Duchowości Chrześcijańskiej. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek czy też wykształcenie! Nie ma egzaminów! Możliwy jest udział w zajęciach, w zależności od dysponowania czasem i indywidualnych zainteresowań.

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry;
 • Dla kogo jest Teologia Podyplomowa? (profil kandydata/ki)

    Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł magistra. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy nauczyciela religii. Studia pozwalają nabyć wiedzę teologiczną, katechetyczną i odpowiednie kompetencje (120 godzin praktyk w szkole). Absolwent po pozytywnym zdaniu egzaminów i zaliczeniu praktyk, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

 TEOLOGIA - SPECJALNOŚĆ OGÓLNA I KATECHETYCZNA

 • Czas trwania: studia magisterskie - 6 lat;
 • Opis studiów:

  Szukasz odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia? Próbujesz zrozumieć siebie, ale widzisz, że świat podsówa często jedynie proste rozwiązania? Chcesz zmierzyć się dorobkiem myśli filozoficznej minionych pokoleń? Szukasz wiedzy uniwersalnej, która jest ponadczasowa? Chcesz zrozumieć czym jest autentyczna wiara? Te pytania są ważne, a studia teologiczne pomogą szukać na nie odpowiedzi! Absolwenci teologii uzyskują tytuł magistra teologii, ale też przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych. Proponujemy specjalności: ogólna lub katechetyczna.