KIERUNKI STUDIÓW NA PWTW W KONINIE:

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry;
 • Dla kogo jest Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego? (profil kandydata/ki)

   Czy zakochanie to już prawdziwa miłość? Czy małżeństwo wymaga zaangażowania? Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi? Czy należy bać się konfliktów? Czy praktyki religijne pomagają w codziennym życiu rodzinnym? Właśnie na takie pytania szukamy odpowiedzi na Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego. Nie jest wymagane wykształcenie wyższe!

 • Przedmioty:

A. Wykłady, np:

- PISMO ŚWIĘTE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

- KONFLIKTY I KRYZYSY W MAŁŻEŃSTWIE

- PSYCHOLOGIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 

- NATURALNE PLANOWANIE RODZINY

- ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO

- DUSZPASTERSTWO RODZIN

B. Warsztaty:

- DIALOG W MAŁŻEŃSTWIE

- ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW MAŁŻEŃSKICH

- KOMUNIKACJA Z NASTOLATKIEM

- PSYCHOPROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

C. PRAKTYKI W PORADNI RODZINNEJ  

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 • Czas trwania: 1,5 roku,3 semestry (dwa razy w miesiącu - czwartki);
 • Godziny wykładowe: 17.00 - 19.30 (w tym 10 min. przerwa od 18.10 do 18.20)
 • Przedmioty:

- Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej 

- Biblijni bohaterowie wiary 

- Ikona jako wizualizacja Biblii 

- Zarys teologii duchowości 

- Świętość jako powołanie do wzrostu w wierze 

- Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka 

- Życie modlitwy człowieka dorosłego

- Duchowość franciszkańska

- Duchowość karmelitańska 

- Stowarzyszenia i ruchy charyzmatyczne

- Rola sakramentów w życiu duchowym 

- Maryja a duchowość chrześcijańska 

 • Dla kogo jest Studium Duchowości? (profil kandydata/ki)

Czym jest duchowość chrześcijańska? Jak pogłebić życie religijne? Czym są zagrożenia duchowe? Czy świętość zarezerwowana jest tylko dla nielicznych? Jeśli szukasz odpowiedzi na takie pytania i pragniesz czerpać ze źródeł, które proponuje Kościół, to zapraszamy na Studium Duchowości Chrześcijańskiej. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wiek czy też wykształcenie! Nie ma egzaminów! Możliwy jest udział w zajęciach, w zależności od dysponowania czasem i indywidualnych zainteresowań.

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

  

TEOLOGIA PODYPLOMOWA

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry;
 • Dla kogo jest Teologia Podyplomowa? (profil kandydata/ki)

    Studia te przeznaczone są dla osób, które posiadają tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy nauczyciela religii. Studia pozwalają nabyć wiedzę teologiczną (480 godzin), katechetyczną (120 godzin) oraz odpowiednie kompetencje (70 godzin praktyk). Absolwent, po zdaniu całości egzaminów, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Przedmioty:

A. Wykłady teologiczne:

- Stary Testament

- Nowy Testament

- Teologia fundamentalna

- Teologia moralna

- Teologia pastoralna

- Teologia duchowości

- Teologia liturgii

- Historia Kościoła

- Prawo Kanoniczne

- Katolocka Nauka Społeczna

B. Wykłady katechetyczne:

- Katechetyka dzieci i młodzieży

- Katechetyka materialna i szczegółowa

- Dydaktyka

- Emisja głosu

C. Praktyki:

- 70 godzin (przedszkole, szkoła podstawowa)

 • Rekrutacja - patrz zakładka "REKRUTACJA"

ETYKA PODYPLOMOWA 

 • Czas trwania: 2 lata, 4 semestry
 • Dla kogo jest etyka podyplomowa? (profil kandydata/ki)

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających już tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających wykszytałcenie pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczania w szkole. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania etyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Absolwent, po zdaniu egzaminów, przewidzianych tokiem studiów, uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Przedmioty:

- Podstawy filozofii

- Wstęp do etyki ogólnej 

- Główne systemy etyczne

- Filozofia-etyka-religia

- Antropologia filozoficzna

- Wybrane zgadnienia bioetyczne

- Etyka życia społecznego

- Dydaktyka etki w szkole

- Konwersatorium tekstów i literatury etycznej

 • Rekrutacja - patrz zakładaka "REKRUTACJA"

 TEOLOGIA - SPECJALNOŚĆ OGÓLNA I KATECHETYCZNA

 • Czas trwania: studia magisterskie - 6 lat;
 • Opis studiów:

  Szukasz odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia? Próbujesz zrozumieć siebie, ale widzisz, że świat podsówa często jedynie proste rozwiązania? Chcesz zmierzyć się dorobkiem myśli filozoficznej minionych pokoleń? Szukasz wiedzy uniwersalnej, która jest ponadczasowa? Chcesz zrozumieć czym jest autentyczna wiara? Te pytania są ważne, a studia teologiczne pomogą szukać na nie odpowiedzi! Absolwenci teologii uzyskują tytuł magistra teologii, ale też przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii na wszystkich poziomach edukacyjnych. Proponujemy specjalności: ogólna lub katechetyczna.

 • Przedmioty:

A. Przedmioty filozoficzne, np.:

- Historia filozofii

- Antropologia

- Metafizyka

B. Przedmioty teologiczne, np.:

- Stary i Nowy Testament

- Teologia dogmatyczna

- Teologia moralna

- Teologia pastoralna

- Teologia duchowości

- Teologia liturgii

- Prawo Kanoniczne

- Katechetyka

C. Przedmioty dodatkowe:

- Lektoraty

- Technologia informacyjna

- Seminaria naukowe

D. Praktyki katechetyczne

 • Rekrutacja - w zakładce "REKRUTACJA"