ROK AKADEMICKI 2017/2018:

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Jedno zdjęcie
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja do 30.09.2017r.

Rozmowa kwalifikacyjna - 30.09.2017r. godz. 11.00

Opłata za jeden semestr - 400 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata)

 

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - NOWOŚĆ

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy osób duchownych i konsekrowanych)
 • Jedno zdjęcie
 • Opłata wpisowa: 50 zł

Rekrutacja do 30.09.2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna - 05.10.2017r. godz. 15.00

Opłata za jeden semestr - 300 zł.

Czas trwania studium - 3 semestry (1,5 roku)

 

 TEOLOGIA PODYPLOMOWA

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja do 30.09.2017r.

Rozmowa kwalifikacyjna - 30.09.2017r. godz. 12.00

Opłata za jeden semestr - 600 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata) 

 

 

ETYKA PODYPLOMOWA - NOWY KIERUNEK

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja do 30.09.2017r.

Rozmowa kwalifikacyjna - termin zostanie podany w najbliższym czasie.

Opłata za jeden semestr - 500 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata) 

 

TEOLOGIA - SPECJALNOŚĆ OGÓLNA LUB KATECHETYCZNA

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
 • Ankieta personalna
 • Życiorys
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Trzy zdjęcia
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata
 • Opłata wpisowa - 85 zł

Rekrutacja - do 30.09.2017r.

Rozmowa kwalifikacyjna - 30.09.2017r. godz. 10.00

Opłata za jeden semestr - 1000 zł.

Czas trwania studiów 6 lat