ROK AKADEMICKI 2019/2020:

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.
 • Rekrutacja od 01.06.2019 do 30.09.2019

Rekrutacja do końca września 2019r. !!!

Rozmowa kwalifikacyjna -24.25 września 2019r. 

Opłata za jeden semestr - 400 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata)

 

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ - NOWOŚĆ

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy osób duchownych i konsekrowanych)
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa: 50 zł

Rekrutacja do końca września 2019 r. !!!

Rozmowa kwalifikacyjna - termin zostanie podany

Opłata za jeden semestr - 300 zł.

Czas trwania studium - 3 semestry (1,5 roku)

Rekrutacja od 01.06.2019 do 30.09.2019

 

 TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE  STUDIA  PODYPLOMOWE

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja do końca wrzesnia 2019r. !!!

Rozmowa kwalifikacyjna - 24.25 września 2019r. 

Opłata za jeden semestr - 600 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata) 

Rekrutacja od 01.06.2019 do 30.09.2019

 

 

ETYKA PODYPLOMOWA - NOWY KIERUNEK

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja do końca września 2019r. !!!

Rozmowa kwalifikacyjna - termin zostanie podany

Opłata za jeden semestr - 500 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata) 

 

TEOLOGIA - OGÓLNA   KATECHETYCZNO-PEGADOGICZNA

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
 • Ankieta personalna
 • Życiorys
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Trzy zdjęcia
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata
 • Opłata wpisowa - 85 zł

Rekrutacja - do końca września 2019r. !!!

Rozmowa kwalifikacyjna - 24.25 września 2019r. 

Opłata za jeden semestr - 1000 zł.

Czas trwania studiów 6 lat

Rekrutacja od 01.06.2019 do 30.09.2019