AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

STUDIUM TEOLOGII W KONINIE

STUDIA NIESTACJONARNE

ROK AKADEMICKI 2021/2022

STUDIUM ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja od 15.05. do dnia 25.09.2021r.

Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie!

Opłata za jeden semestr - 400 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata)

 

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (OTWARTE)

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Opinia Księdza Proboszcza (nie dotyczy osób duchownych i konsekrowanych)
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa: 50 zł

Rekrutacja od 15.05. do 25.09.2021r. 

Rozmowa kwalifikacyjna - termin bedzie ustalany indywidualnie!

Opłata za jeden semestr - 300 zł.

Czas trwania studium - 3 semestry (1,5 roku)

 

 PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE 

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Dwa zdjęcia
 • Opłata wpisowa - 50 zł.

Rekrutacja od 15.05. do 25.09.2021r.

Rozmowa kwalifikacyjna -termin bedzie ustalany indywidualnie!

Opłata za jeden semestr - 600 zł.

Czas trwania studium - 4 semestry (2 lata) 

 

ETYKA PODYPLOMOWA - NIE MA NABORU 

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta personalna
 • Podanie
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Dyplom magisterski (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • Dwa zdjęcia

 

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE

TEOLOGIA - OGÓLNA 

KATECHETYCZNO - PEGADOGICZNA

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
 • Ankieta personalna
 • Życiorys
 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis oraz ksero)
 • Opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Trzy zdjęcia
 • Ksero dokumentu tożsamości
 • Informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata
 • Opłata wpisowa - 85 zł

Rekrutacja od 15.05. do 25.09.2021r.

Opłata za jeden semestr - 1000 zł.

Czas trwania studiów 6 lat

Rozmowa kwalifikacyjna - termin będzie ustalany indywidualnie!