Teologia ogólna

Lp.

Nazwa przedmiotu

A.    Przedmioty podstawowe –kanon

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ROK STUDIÓW

Punkty ECTS

1.

Teologia fundamentalna

Teologia moralna - bioetyka

30

E    I do V

E    III do V

4

2.

Teologia dogmatyczna Eschatologia+Mariologia

30

E    I do VI

5

3.

Stary Testament Księgi prorockie

30

E    I do V

3

4. Nowy Testament Ewangelie synoptyczne 30 E     Ido V 4
5 Stary i Nowy Testament Geografia i historia biblijna 30 zo    I do V 3

6.

Historia filozofii nowożytność+ współczesność

30

E     I do VI

6

 

B1. Przedmioty kierunkowe

     

1.

Proseminarium

10

zal

2

 

B2.  Przedmioty kierunkowe

     

1

Antropologia filozoficzna

15

E     I-VI

2

2.

Metafizyka

15

E     I-VI

2

3.

Wstęp do filozofii

15

zo    I-VI

2

 

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

     

1.

Teologia duchowości  duchowość liturgiczna 

30

E      I do VI

4

2.

Seminarium magisterskie III

30

zo     II do VI

5

 

C2. Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

     

1.

Seminarium magisterskie III

30

zo     III do VI

5

2.

Katechetyka specjalna-konwersatorium

15

zo

4

3.

Pedagogika rodziny 

20

e

3

 

C2. Przedmioty specjalizacyjne z specjalności rodzinnej

15

e

3

1.

Pedagogika rodziny

10

        Ćw.

1

2

Pedagogika rodziny

10

           w

2

3.

Duszpasterstwo rodzin

20

         Ćw.

1

 

Grupa przedmiotów

     

1.

Przygotowanie pracy magisterskiej

   

25

2.

Przygotowanie egzaminu ex univesa teologia

   

5

           Teologia podyplomowa dla nauczycieli 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Forma

Zal.

Punkty ECTS

 

A.     Przedmioty teologiczne

 

     

1.

Stary Testament

30

e

6

2.

Nowy Testament

60

e

6

3.

Teologia dogmatyczna

30

e

6

4.

Teologia fundamentalna

30

e

2

5.

Teologia moralna

30

e

6

 

 

 

 

 

B.     Przedmioty katechetyczne

     

1.

Katechetyka dzieci

15

e

3

2.

Katechetyka młodzieży

15

e

2

3.

Emisja głosu

30

zo

5

Razem:

120

 

21

 

A.    Praktyki  (70 g.)

     

1.

Praktyki  katechetyczne:

   

5

 

Przedszkole

10

zal

 
 

Szkoła podstawowa

30

zal

 
 

Gimnazjum

30

zal

 

     

Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

 

A.       Wykłady

     

1.

Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie

30

E

3

2.

Duchowość małżeńska

20

E

3

3.

Konflikty i kryzysy w małżeństwie

30

Zo

3

4.

Podstawy psychologii
z elementami psychologii osobowości

15

Zo

2

5.

Psychologia rozwoju człowieka
z elementami psychologii wychowawczej

15

Zo

2

6.

Duszpasterstwo rodzin

20

Zo

2

7.

Poradnictwo rodzinne-wykład

15

E

3

8.

Poradnictwo rodzinne-ćwiczenia

15

Zo

2

 

B.       Warsztaty

     

1.

Dialog w małżeństwie

15

Zal

1

2.

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

15

            Zal

1

 

C.       Praktyki

     

1.

Praktyki  w poradni rodzinnej

10

Zal

1