Wykaz przedmiotów na Rok Akademicki 2017/18

Teologia ogólna ze specjalnością 

  1. Przedmioty podstawowe-kanon
  1. Biblistyka Starego Testamentu Księgi historyczne
  2. Język łaciński  II
  3. Język łaciński  III
  4. Język nowożytny  II
  5. Język nowożytny  III
  6. Teologia dogmatyczna  Protologia +Antropologia Teologiczna
  7. Teologia moralna fundamentalna II 

B1. Przedmioty kierunkowe

1.Historia Kościoła Starożytność

2.Historia Kościoła Średniowiecze

3.Teologia pastoralna

B2.  Przedmioty kierunkowe

1.Wstęp do prawa kanonicznego+ elementy prawa wyznaniowego

2.Katolicka Nauka  Społeczna

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

1.Seminarium magisterskie II

Specjalność katechetyczna

1.Katechetyka materialna

Specjalność  rodzinna

1.Prawo małżeńskie i rodzinne

2.Naturalne planowanie rodziny

3.Biomedyczne podstawy prokreacji i diagnozowania płodności 

Studium  życia  małżeńsko-rodzinnego

  1. Wykłady 

1.Nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie

2.Prawo małżeńskie i rodzinne

3.Psychologia małżeństwa i rodziny-wykład

4.Psychologia małżeństwa i rodziny-ćwiczenia

5.Biomedyczne podstawy prokreacji

6.Naturalne planowanie rodziny

7.Odpowiedzialne rodzicielstwo

B. Warsztaty 

1.Komunikacja z nastolatkiem

2.Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

3.Praktyki  w poradni rodzinnej

Podyplomowe Studia Teologiczno –Katechetyczne

1.Stary  Testament -  Księgi historyczne

2.Teologia dogmatyczna - Protologia +Antropologia Teologiczna

3.Teologia moralna- fundamentalna

4.Teologia pastoralna

5.Teologia liturgii

6.Historia Kościoła (starożytność, średniowiecze)

7.Prawo kanoniczne 

8.Katolicka Nauka  Społeczna

9.Katechetyka materialna

10.Katechetyka szczegółowa

Studium Duchowości Chrześcijańskiej

1. Podstawy egzegezy i medytacji biblijnej

2. Biblijni bohaterowie wiary

3. Ikona jako wizualizacja Biblii

4. Podstawy teologii duchowości

5. Świętość jako powołanie do wzrostu w wierze

6. Zagrożenia duchowe współczesnego człowieka

7. Życie modlitwy człowieka dorosłego

8. Duchowość franciszkańska

9. Duchowość karmelitańska

10. Stowarzyszenia i ruchy charyzmatyczne

11. Rola sakramentów w życiu duchowym 

Etyka podyplomowa

1. Główne pojęcia i teorie etyczne

2. Wybrane elementy historii etyki

3 .Systemy etyczne w perspektywie religii

4. Antropologia a etyka

5. Bioetyka

6. Dylematy moralne współczesnego człowieka

7. Etyka w życiu społecznym 

8. Dydaktyka etyki w szkole