• Dla kogo? (profil kandydata)

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o Bogu i świecie, oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości. Studia teologii wprowadzają w dynamizm życia Kościoła, pomagają rozpoznać własne powołanie chrześcijańskie i przygotowują do wypełnienia w sposób aktywny i odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera wspólnoty kościelnej.

 

  • Co po studiach? (profil absolwenta)

Tytuł magistra teologii (specjalność katechetyka) uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela religii w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwent teologii ogólnej może pełnić funkcję lidera we wspólnotach parafialnych oraz w strukturach diecezjalnych. Jest przygotowany do prowadzenia akcji ewangelizacyjnych na różnych poziomach oraz do podjęcia pracy misyjnej. Może podjąć pracę w redakcjach czasopism katolickich, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz portali internetowych. Może również aktywnie działać w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach promujących wartości chrześcijańskie. Gruntowne i profesjonalne przygotowanie pozwoli mu swobodnie poruszać się w różnych obszarach nowoczesnego społeczeństwa, zwłaszcza w takich dziedzinach jak edukacja, nauka, media a nawet biznes i polityka.

 

  • W ramach studiów niestacjonarnych proponowane są studentom dwie specjalności:

– teologia ogólna

– katechetyka

  • Forma wykładów:

Zajęcia z teologii ogólnej i katechetyki odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz ćwiczeń.

Kierunek: Teologia ogólna z przygotowaniem pedagogicznym

 Rok Akademicki 2020/2021

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

A.    Przedmioty podstawowe –kanon

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Teologia dogmatyczna Sakramentologia  (w. +ćw.)

30

E

5

2.

Biblistyka Nowego Testamentu: Pisma Janowe (w. +ćw.)

30

E

5

3.

Teologia moralna-etyka małżeńska i bioetyka  (w. +ćw.)

30

E

6

4.

Lektorat języka starożytnego I

30

ZO

3

 

B1. Przedmioty kierunkowe

     

1.

Ekumenizm  (w. +ćw.)

30

E

7

2.

Religiologia: Religioznawstwo (w. +ćw.)

15

E

3

3.

Patrologia (w. +ćw.)

30

E

6

 

Cykl A -  Przedmioty podstawowe

     

1.

Katechetyka fundamentalna  (w. +ćw.)

30

ZO

4

 

Cykl A i B  -  Teologia ogólna 

     

1.

Seminarium magisterskie

30

ZO

2

2.

Sympozjum naukowe/ wykład monograficzny

     
 

C2.  -  Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

     

1.

Metodyka nauczania religii (w. +ćw.)

45

15W+30 Ćw.

ZO

5

2.

Psychologia ogólna (w. +ćw.)

15

E

3

 

C1. Przedmioty specjalizacyjne z teologii ogólnej

     

1.     1

Teologia biblijna   (w. +ćw.)

30

E

6

1.

Cykl A i  B – rok VI – semestr II – Teologia ogólna   -  Przedmioty specjalizacyjne z katechetyki

     

2.

Seminarium magisterskie

30

         ZO

2

3.

Przygotowanie egzaminu ex univesa teologia

   

8