• Co oferujemy?

 Oferujemy dwuletnie studium przeznaczone dla osób zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin, głównie par małżeńskich, ale nie tylko. Jego celem, oprócz formacji własnej, ma być wykształcenie osób, które mogą włączyć się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa (np. poprzez uczestnictwo w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich czy też pracę w poradni rodzinnej) oraz w duszpasterstwie parafialnym.

Korzyści dla uczestników:

  • wzmocnienie osobistych relacji interpersonalnych
  • poprawa efektywności komunikacji
  • głębsze zrozumienie własnych potrzeb
  • nabycie umiejętności prowadzenia warsztatów
  • pogłębienie rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
  • dogłębne rozumienie małżeństwa według Jana Pawła II

  • Dla kogo? (profil kandydata)

Studium przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w życie parafii, które po konsultacji z księdzem Proboszczem zdecydują się służyć radą, pomocą i profesjonalnym wsparciem narzeczonym i rodzinom we własnej wspólnocie parafialnej. 

  • Co po studium? (profil absolwenta)

Absolwent studium posiądzie wiedzę potrzebną do udzielania profesjonalnej pomocy narzeczonym w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz w duszpasterstwie rodzin. Wiedza ta obejmować będzie m.in.: podstawy teologii rodziny, współczesne nauczanie Kościoła, psychologię rozwojową, sposób prowadzenia mediacji i komunikację interpersonalną, psychoprofilaktykę uzależnień, podstawowy kurs rozpoznawania płodności. Forma warsztatowa pozwoli na nabycie konkretnych umiejętności pracy z narzeczonymi i małżonkami.

  • Forma zajęć

Zajęcia będą miały formę wykładową i warsztatową. Wśród tematów, które będą poruszane znajdą się: komunikacja interpersonalna, sposoby pomagania w kryzysie, mediacje rodzinne, udzielanie informacji zwrotnej, psychologia uzależnień i psychologia rozwojowa, metodyka pracy z grupą. Będzie też mowa o duchowości w małżeństwie, jak się wspólnie modlić i wzrastać duchowo. Poruszone zostaną elementy bioetyczne i biomedyczne życia rodzinnego. Zajęcia będą się odbywać ok. dwa razy w miesiącu w soboty, przez cztery semestry.

 

              Wykaz przedmiotów – Studium Życia Małżeńsko-Rodzinnego

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

 

A.      Wykłady

     

1.

Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie

30

E

3

2.

Duchowość małżeńska

20

E

3

3.

Konflikty i kryzysy w małżeństwie

30

Zo

3

4.

Podstawy psychologii
z elementami psychologii osobowości

15

Zo

2

5.

Psychologia rozwoju człowieka
z elementami psychologii wychowawczej

15

Zo

2

6.

Duszpasterstwo rodzin

20

Zo

2

7.

Poradnictwo rodzinne- wykład

15

E

3

8.

Poradnictwo rodzinne -ćwiczenia

15

Zo

2

Razem:

160

 

20

 

B.      Warsztaty

     

1.

Dialog w małżeństwie

15

Zal

1

2.

Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

15

            Zal

1

Razem:

30

 

2

 

C.      Praktyki

     

1.

Praktyki  w poradni rodzinnej

10

Zal

1

 

200

 

23