Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.08.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Przygotowanie katechetyczno – pedagogiczne

Przedmiot

Moduł

Rok akademicki

wykład

ćwiczenia

ECTS

Katechetyka fundamentalna

D

2020/2021

30

 

2

Katechetyka  materialna

D

II

30

 

2

Katechetyka szczegółowa

D

II

15

15

1

Metodyka nauczania religii

D

2020/2021

15

30

2

Katechetyka - przygotowanie nauczycieli religii do pracy zlaicyzowanym środowisku

D

2020/2021

15

 

1

Łącznie 150 godz. w Module D  9 pkt. ECTS

Emisja głosu

C

2020/2021

15

15

1

Podstawy dydaktyki

C

II

10

5

1

Dydaktyka – Ogniwa procesu kształcenia

C

II

15

 

1

Łącznie 60 godz. w Module C 3 pkt . ECTS

Pedagogika ogólna

B2

 

15

 

1

Pedagogika ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B2

   

15

1

Pedagogika szkolna

B2

 

15

 

1

Pedagogika szkolna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B2

   

15

0,5

Pedagogika uwarunkowania prawne

B2

 

15

 

1

Pedagogika specjalna – konwersatorium

B2

   

15

0.5

Łącznie 90 godz. w Module B2 5 pkt. ECTS

Psychologia ogólna

B1

 

15

 

1

Psychologia ogólna – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B1

   

15

1

Psychologia osobowości

B1

 

15

 

1

Psychologia rozwojowa

B1

 

15

15

1

Psychologia: Psychologiczne prawidłowości rozwoju młodzieży – konwersatorium w kontekście praktyk zawodowych

B1

   

15

1

Łącznie 90 godz. w Module B1 5 pkt. ECTS

Praktyki pedagogiczne

D

   

120

 

Praktyki psychologiczne

D

   

30

 

Łącznie 150 godz. w Module D  6 pkt. ECTS

Razem Moduły D,C, B + praktyki 390 + 150= 540 godzin  28 pkt. ECTS

 

Przygotowanie teologiczne

 

Przedmiot

Moduł

wykładowca

wykład

ćwiczenia

ECTS

Biblia w katechezie/Teologia biblijna

A

2020/2021     55 h

70

15

6

Teologia dogmatyczna

A

2020/2021      30h

65

 

5

Teologia moralna

A

2020/2021

30

 

2

Teologia moralna fundamentalna

 

II

30

 

2

Teologia fundamentalna

A

2020/2021

45

 

3

Teologia duchowości

A

II

15

15

2

Teologia prawa

A

II

15

15

2

Religioznawstwo

A

2020/2021

15

15

2

Liturgika

A

II

15

 

1

Formacja liturgiczna

A

2020/2021

 

45

2

Katolicka Nauka Społeczna Kościoła

A

II

30

15

3

Historia Kościoła

A

II

30

 

2

Łącznie 480 godz.  w Module A 32 pkt. ECTS