I SEMESTR

Zajęcia dydaktyczne:
3 października 2020 r. -19 grudnia 2020 r.

Przerwa świąteczna : 20 grudnia 2020 r. – 8 stycznia 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne:
9 stycznia 2021- 30 stycznia 2021 r

Sesja egzaminacyjna semestru I
1 lutego 2021 – 14 lutego 2021

Do 16 lutego 2021 złożenie kart egzaminacyjnych, protokołów
egzaminacyjnych i indeksów do sekretariatu AKW/KONIN

II SEMESTR

Zajęcia dydaktyczne:
19 lutego 2021 – 27 marca 2021 r.

Przerwa świąteczna 28 marca 2021 – 9 kwietnia 2021

Zajęcia dydaktyczne:
10 kwietnia 2021 – 26 czerwca 2021

Sesja egzaminacyjna semestru II
14 czerwca 2021 – 27 czerwca 2021

Sesja poprawkowa
6 września 2021 -18 września 2021

Do 19 września 2021 złożenie kart egzaminacyjnych, protokołów
egzaminacyjnych i indeksów do sekretariatu KONIN