Kalendarium 2017/2018

 

07.10.2017- Rozpoczęcie Roku Akademickiego 

16.12.2017 - spotkanie opłatkowe

07-08 lutego  2018 - XVIII sympozjum teologiczne

21.04.2018 - sympozjum naukowe w PWTW Warszawa Collegium Joanneum 

23.06.2018 - zakończenie roku akademickiego 2017/18

 

W roku akademickim 2017/2018 zajęcia będą się odbywały w następujących terminach: