KALENDARIUM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

(aktualizowane w miarę pojawienia się nowych wydarzeń, terminów i ustaleń)

Soboty wykładowe:

 Semestr I (14 sobót):

 2.10 / 9.10 / 16.10 / 23.10/30.10 roku 2021

6.11 /13.11/ 20.11 / 27.11(inauguracja) roku 2021

4.12 / 11.12 / 18.12 roku 2021

8.01 / 15.01 / 22.01 /roku 2022

Semestr II (15 sobót):

05.02/(sesja)12.02/19.02 / 26.02 roku 2022

5.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 roku 2022

2.04 / 9.04 / 23.04 roku 2022

7.05 / 14.05 / 21.05(sympozjum) / 28.05 roku 2022

4.06 / 11.06 roku 2022

Godziny wykładowe: od godz. 8.40 do godz. 16.30

 Październik 2021

2 – pierwsza sobota wykładowa

30 - sobota  (Msza inauguracyjna godz.11.00)

Grudzień 2021

18 – godz. 13.15 – spotkanie przedświąteczne

19 – początek przerwy świątecznej (od 19 grudnia do 07 stycznia)

Styczeń 2022

08 - pierwsza sobota wykładowa po przerwie świątecznej

29 – ostatnia sobota wykładowa w I semestrze

Luty 2022

05 – początek sesji egzaminacyjnej semestru I (sesja zimowa: 05-18 lutego)

18 – zakończenie sesji egzaminacyjnej semestru I

19 – termin końcowy złożenia kart egzaminacyjnych, protokołów egzaminacyjnych i indeksów

do sekretariatu

23-24 – sympozjum

19 – początek wykładów w II semestrze 

Kwiecień 2022

10 – początek przerwy świątecznej (od 10 do 22 kwietnia)

23 – pierwsza sobota wykładowa po przerwie świątecznej

30 – sobota bez wykładów (przed przerwą od 01 do 03 maja)

Maj 2022

07- Sympozjum naukowe dla ośrodków akademickich w Warszawie 

Czerwiec 2022

11 – ostatni sobota wykładowa w II semestrze

18 – sobota po Bożym Ciele

18 – początek sesji egzaminacyjnej semestru II (sesja letnia: 18 czerwca – 02 lipca)

25 – godz. 11.00 – Msza święta dla studentów na zakończenie roku akademickiego  

 Lipiec 2022

02 – zakończenie sesji egzaminacyjnej semestru II (letniej)

Wrzesień 2022

03 – początek sesji poprawkowej

17 – zakończenie sesji poprawkowej

17 – termin końcowy złożenia kart egzaminacyjnych, protokołów egzaminacyjnych i indeksów

do sekretariatu