Jednolity System Antyplagiatowy 

O JSA  https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/doku.php

Raport w Systemie JSA https://www.youtube.com/watch?v=FCahr2rzISA

 

Wymagane dokumenty do egzaminu magisterskiego dostępne na stonie Dziekanatu 

Akademii Katolickiej w Warszawie

https://akademiakatolicka.pl/magisterium/

 

Niektóre zasady pisania pracy magisterskiej na studiach zaocznych 

http://www3.archidiecezja.lodz.pl/akw-it/files/mgr/Niektore-zasady-pisania%E2%80%93pracy-magisterskiej-na-studiach-zaoczny.pdf