Godziny wykładowe: 

1. 840 – 1000;            2. 1010 – 1130;             3. 1140 – 1300;            

                                4. 1340 – 1500;              5. 1515 – 1630

 

korekty w planie umieszczane są na bieżąco

25.03.2023

wykłady od godz. 9.00-16.30 

1.2.3 Teologia fundamentalna

4.5 Psychologia osobowosci/rozwojowa

15.04.2023  Psychologia osobowosci/rozwojowa

22.04.2023 Psychologia osobowosci/rozwojowa

29.04.2023  Metodyka nauczania religii

06.05.2023 Teologia dogmatyczna

13.05.2023

Teologia fundamentalna

godz. 10.30 Eucharystia (dla wszystkich studentów)

Teologia fundamentalna

20.05.2023  

Psychologia osobowosci/rozwojowa

Metodyka nauczania religii

27.05.2023  Teologia dogmatyczna

03.06.2023 Emisja głosu

10.06.2023 Emisja głosu

17.06.2023  Zakończenie Roku akdemickiego 2022/2023

godz. 10.30 Eucharystia