1.     Pismo Święte o małżeństwie i rodzinie

 

30

2.     Duchowość małżeńska

 

15

3.     Konflikty i kryzysy w małżeństwie

 

30

4.     Psychologia małżeństwa i rodziny

 

15

5.     Biomedyczne podstawy prokreacji

 

20

6.     Naturalne planowanie rodziny

 

30

7.     Wybrane zagadnienia z seksuologii

 

20

8.     Odpowiedzialne rodzicielstwo

 

20

9.     Duszpasterstwo rodzin

 

20

10.   Bioetyka życia małżeńskiego   

 

30

11.   Psychologia rozwojowa i wychowawcza    

 

20

12.   Poradnictwo rodzinne

 

30

13.   Prawo małżeńskie i rodzinne

 

15

14.  Nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie

 

15

Warsztaty

 

60

1.Dialog w małżeństwie

 

15

2.Rozwiązywanie konfliktów małżeńskich

 

15

3.Komunikacja z nastolatkiem

 

15

4.Psychoprofilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

 

15

Praktyki

 

10