Pomoc materialna

Student  PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1)      stypendium socjalnego;
2)      stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3)      stypendium rektora dla najlepszych studentów ;
4)      zapomogi.

Wszystkie sprawy związane z przydzielaniem stypendiów dla studentów reguluje: Regulamin pomocy materialnej dla studentów.

 

Wymagane dokumenty do pobrania  na stronie Dziekanatu.

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów do 14.10.2017r.

 Sekretariat wnioski przyjmuje do 21.10.2017r.