74307551 545305799562651 8992310939587969024 nW roku jubileuszu 25-lecia Studium Teologii w Koninie, 04.11.2019r., 12 absolwentów naszej Uczelni, obroniła swoje prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Joanneum w Warszawie. Punktualnie o godz. 10.00 w sali rektorskiej PWTW w Warszawie zebrała się komisja egzaminacyjna w składzie: ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (Rektor PWTW), ks. dr Rafał Zieliński (Dyrektor PWTKonin), ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (Prodziekan wydz. teol. UAM), ks. dr hab. Tomasz Kaczmarek, ks. dr Marek Raszewski i ks. dr Henryk Witczak. Po własciwej części obrony prac magisterskch nastąpiły podziękowania, a całość sukcesu zwieńczył wspólny obiad. Gratulujemy!