77261230 2551283431606861 8829139939397468160 nNa progu Adwentu, 30 listopada br., wspólnota akademicka Studium Teologii w Koninie, pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Meringa – Pasterza Diecezji Włocławskiej, zgromadziła się na Eucharystii, aby dziękować dobremu Bogu za 25 lat istnienia. Kazanie wygłosił Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, który Kościół porównał do palącego się ogniska, przy którym można się ogrzać, od którego bije Światło. Kaznodzieja zauważył, że teolog musi nieustannie wkładać wiele wysiłku, aby jego wiara nie osłabła, gdyż wtedy będzie mógł rozpalać „Boży ogień” w ludzkich sercach. Przypomniał też, że Studium Teologii w Koninie, jako filia PWTW, w swojej 25-letniej historii przeżywało różne okresy: „ogień płonął z różną intensywnością, raz mocniej, a słabiej… jednak nie zgasł… i trzeba powiedzieć, że dziś płonie coraz bardziej, co cieszy”. Nie mogło też zabraknąć dziękczynnego hymnu „Te Deum”, który zaintonował chór „Misericordia”. Pasterskie błogosławieństwo Księdza Biskupa zakończyło pierwszą część jubileuszu.

Obecnością na uroczystościach jubileuszowych zaszczycili m.in: Prefekt WSD Misjonarzy Św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim ks. Michał Poposki, Prorektor WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie ks. Dariusz Dynak Michalski, Prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie p. dr Dariusz Wesołowski, Kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku ks. prał. dr Artur Niemira, Wikariusz Biskupi Rejonu Konińskiego ks. prał. Wojciech Kochański, Wikariusz Biskupi Rejonu Włocławskiego ks. prał. Sławomir Deręgowski, Wiceoficjał Sądu Kościelnego we Włocławku ks. kan. dr hab. Janusz Borucki, Kustosz Bazyliki Katedralnej we Włocławku ks. prał. Michał Krygier, Zastępca Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. dr Jacek Buta, Duszpasterz Rodzin ks. Artur Krzyżanowski, Redaktor „Ładu Bożego” ks. Julian Głowacki, Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku ks. kan. dr Henryk Witczak, Proboszcz parafii św. Józefa w Koninie ks. prał. Józef Wysocki, Proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku ks. dr Marek Raszewski, p. mgr Elżbieta Chojnacka, p. mgr Jolanta Pietrzyk, p. dr Agnieszka Jaworska, Kierownik sekretariatu PWTKonin p. mgr Grażyna Chojnacka. Obecni byli również liczni absolwenci, a nade wszystko sami studenci, ze swoimi rodzinami i bliskimi, tak, że aula bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie przebiegała druga część uroczystości, zapełniła się po brzegi.

Dyrektor PWTKonin ks. dr Rafał Zieliński, po podziękowaniu zacnym Gościom za uświetnienie jubileuszu przez ich obecność, syntetycznie nakreślił historię Uczelni, przypominając osobę śp. ks. bpa Bronisława Dembowskiego, pierwszego Dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oraz założyciela filii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Włocławku i Koninie. Mówiąc o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed wydziałami teologicznymi, przywołał słowa Benedykta XVI, który powiedział, że teologia ma za zadanie prawdziwie humanizować świat, człowieka i naukę. Dyrektor podkreślił, że właśnie takie zadanie, już od 25 lat, stara się pełnić Studium Teologii w Koninie, a wielkim optymizmem napawa fakt, że do drzwi Uczelni pukają nowi kandydaci, którzy chcą szukać tutaj odpowiedzi na najważniejsze pytania ich życia. Ważny głos zabrał Rektor PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, który powiedział, że współpraca pomiędzy Uczelniami: PWTW i PWTKonin, przynosi piękne owoce. Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering przestrzegł zaś przed uprawianiem teologii bez modlitwy, życząc jednocześnie Studium w Koninie wielu dobrych studentów.

Po końcowym błogosławieństwie, którego wszystkim zebranym udzielił Pasterz Diecezji, nastąpiła trzecia i niestety już ostatnia część całości jubileuszu, czyli „Agape”. Okazały tort jubileuszowy, z napisem: „25 Studium Teologii w Koninie”, który został podzielony na wszystkich obecnych, stał się doskonałą okazją do rozmów, wymiany wielu refleksji i podzielania się wielką radością, że Studium w Koninie „ma jeszcze coś do zrobienia w diecezji włocławskiej, skoro może przeżywać takie wielkie święto”. Końcowym akordem był wspólny obiad. Bogu niech będą dzięki za 25 lat naszej Uczelni. Czekamy na kolejne okazje do świętowania! Gaude, mater Polonia, Prole fecunda nobili, Summi Regis magnalia Laude frequenta vigili”.