PWT plakat2.jpgmaxwidth1920maxheight892 kopia

Zapraszamy na Mszę Świętą na zakończenie roku akademickiego 2022/2023 w dniu 17 czerwca o godz. 10.30 w kościele dolnym św. Maksymiliana w Koninie!

Teologia – studiować, by mądrzej żyć!

[TEOLOGIA] ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej słucha się o Bogu w grzechu, a inaczej w łasce uświęcającej.

Podpisaliśmy umowę o współpracy z Papieską Akademia Alfonsjańską (PAA) w Rzymie.

Zgodnie z zasadami funkcjonowania współczesnych nauki, działalność uczelni wyższych nie ogranicza się do dydaktyki i badań naukowych, lecz obejmuje także budowanie sieci wzajemnych oddziaływań i kooperacji między uczelniami, również w wymiarze międzynarodowym. Realizując te postulaty, Akademia Katolicka w Warszawie od lat prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą. W ostatnim czasie odnowiliśmy umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej z wydziałami teologicznymi Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) i Katolickiego Uniwersytetu Péter Pázmány w Budapeszcie (Węgry).

Natomiast 8 czerwca br. po raz pierwszy została zawarta taka umowa również z Papieską Akademia Alfonsjańską (PAA) w Rzymie, będącą częścią Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Rektor AKW, ks. prof. Krzysztof Pawlina, oraz Prezes PAA, o. prof. Alfonso Amarante, podczas uroczystego spotkania, zorganizowanego przez rzymską uczelnię prowadzoną przez Zgromadzenie Redemptorystów podpisali obustronną umowę. Współpraca między uczelniami będzie dotyczyła m.in. takich dziedzin, jak teologia moralna, etyka, bioetyka i etyka biblijna.

Akademia Katolicka w Warszawiez siedzibą w KONINIE 

 

ZAPROSZENIE NA ABSOLUTORIUM

Czcigodny Wykładowcy, Studenci AKW oddział Konin

W związku ze zbliżającym się terminem ukończenia studiów przez studentów  sześcioletnich Studiów magisterskich, Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych, oraz Etyki Podyplomowej.

Pragniemy zaprosić Wykładowców, Studentów,  oraz naszych najbliższych na nasze Absolutorium. Bardzo zależy nam na obecności naszych Gości  w tym tak ważnym dla nas dniu i liczymy na to, że tak jak przez minione lata STUDIÓW w  Studium Teologii w Koninie, który  był dla nas drugim domem, tak i w dniu Naszego Absolutorium stworzymy razem miłą atmosferę w naszej Wspólnocie pożegnamy ten etap naszego życia.

Absolutorium odbędzie się 17.06.2023 roku  w sobotę rozpoczniemy

Mszą Świętą w Kościele przy parafii św. Maksymiliana w Koninie  o godz. 10.30 Po Mszy przejdziemy do Auli im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie odbędzie się krótka uroczystość pożegnalna.

Serdecznie zapraszamy i z nadzieją oczekujemy na obecność.

Z wyrazami szacunku ABSOLWENCI AKADEMII KATOLICKIEJ W WARSZAWIE

Z SIEDZIBĄ W KONINIE

Maryja, Matka Boża jest dla nas nie tylko wzorem doskonałego człowieka. „Maryjność” nie ogranicza się jedynie do formuł modlitw czy pieśni czczących Matkę Bożą. Maryja jako pierwsza przyjęła Wcielone Słowo i weszła w relację z Synem Bożym, Jezusem. Jaka była duchowa droga Maryi do pełnego poznania Jezusa? Czego my możemy się nauczyć od Matki Bożej w naszej drodze wiary?

Te i podobne pytania będą stanowiły treść wykładu „Odkrywanie Jezusa. Jak żyć duchowością Maryi?”, który wygłoszą: o dr hab. Michał Legan OSPPE (UPJPII) oraz s. Aleksandra Szyborska PDDM.

Wykład odbędzie się 5 czerwca (poniedziałek) o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie Przedmieście 66).

Na kontynuację cyklu „Duchowość dla Warszawy” zapraszają organizatorzy Akademia Katolicka w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wstęp wolny.


PWT plakat2.jpgmaxwidth1920maxheight892 kopia

Rozpoczynamy wydawanie nowej serii naukowej – Fontes et Subsidia Theologiae.

 

Akademia Katolicka w Warszawie rozpoczyna wydawanie nowej serii publikacji naukowych – Fontes et Subsidia Theologiae. Powstaje ona przy współpracy z wydawnictwem „Jedność”. Celem serii jest wydawanie publikacji wnoszących wkład do współczesnej debaty w dziedzinie teologii. Seria dzieli się na trzy części:
(1) monografie – podejmujące analizę wybranego szczegółowego zagadnienia lub tematu;
(2) podręczniki – prezentujące w sposób syntetyczny oraz usystematyzowany wybrany dział teologii;
(3) dokumenty i przekłady – stanowiące tłumaczenia istotnych dzieł z zakresu teologii.

W serii ukazały się następujące publikacje:

1. M. Wyrzykowski, Uniwersalny wymiar interpretacji alegorycznej Filona z Aleksandrii, Jedność, Kielce 2023

2. K. Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut, Jedność, Kielce 2023.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem serii oraz bezpłatnego pobierania naszych publikacji ze strony:

https://akademiakatolicka.pl/seriawydawnicza/