Godziny wykładowe: 1. 840 – 1000;            2. 1010 – 1130;             3. 1140 – 1300;            

                                           4. 1340 – 1500;           5. 1515 – 1630

 

 

Rok Akademicki 2023/2024

- korekty w planie umieszczane są na stronie na bieżąco 

 

07.10.2023

wykłady od godz. 9.00-16.30

 

1. Etyka szczegółowa (społeczna)

2. Etyka szczegółowa

godz. 12.00 Eucharystia

4. Etyka szczegółowa

5. Etyka szczegółowa

 

 

28.10.2023

wykłady od godz. 9.00-16.30

Etyka szczegółowa (społeczna)

Nauczyciel wobec wybranych problemów współczesnej młodzieży

 

18. 11.2023 

Etyka szczegółowa (społeczna)

 

25.11.2023 

 

09.12.2023