Godziny wykładowe: 

1. 840 – 1000;            2. 1010 – 1130;             3. 1140 – 1300;            

                                4. 1340 – 1500;              5. 1515 – 1630

 

korekty w planie umieszczane są na bieżąco

 Rok Akademicki 2023/2024 

07.10.2023   

1. NT Pisma Pawłowe

2. NT Pisma Pawłowe

godz. 12.00 Eucharystia

4. Teologia pastoralna

5. Teologia pastoralna

14.10.2023   

wykłady od godz. 9.00

1. Katechetyka materialna

2. Katechetyka materialna

3. Katechetyka materialna

4. Teologia dogmatyczna 

5. Teologia dogmatyczna 

21.10.2023  

1. NT Pisma Pawłowe

2. NT Pisma Pawłowe

3. NT Pisma Pawłowe

godz. 13.30-16.00

4. Teologia pastoralna

5. Teologia pastoralna

28.10.2023 

1. Historia kościoła

2. Historia kościoła 

3. Teologia pastoralna

4. Teologia pastoralna

5. Teologia pastoralna

04.11.2023 

1. NT Pisma Pawłowe

2. NT Pisma Pawłowe

3. NT Pisma Pawłowe

4.

5.

18.11.2023 

1. Historia kościoła

2. Historia kościoła 

3. Historia kościoła

4. Teologia dogmatyczna 

5. Teologia dogmatyczna 

25.11.2023 

1. NT Pisma Pawłowe

2. NT Pisma Pawłowe

3. NT Pisma Pawłowe

4. Teologia dogmatyczna 

5. Teologia dogmatyczna 

02.12.2023

1. NT Pisma Pawłowe

2. NT Pisma Pawłowe

3. NT Pisma Pawłowe

godz. 13.30-16.00

4. Teologia pastoralna

5. Teologia pastoralna

09.12.2023

16.12.2023

13.01.2024